Retrovirologia i Estudis Clínics (GREC)

RETROVIROLOGIA I ESTUDIS CLíNICS (GREC)

Investigador Principal: Javier Martínez-Picado

Presentació

Els interessos científics actuals del nostre grup se centren en caracteritzar els mecanismes immuno-virològics de la patogènesi viral en malalties humanes, inclosos el VIH-1, el virus de l’Ebola, els arenavirus i, més recentment, el SARS-CoV-2. El nostre programa té un caràcter translacional amb l’objectiu d’investigar potencials noves estratègies terapèutiques virals, especialment en el camp del VIH / SIDA, mitjançant investigacions bàsiques i aplicades. Les nostres línies de recerca inclouen:

1) Eradicació del VIH. Avaluem la persistència de la replicació en presència d’un tractament antiretroviral efectiu, estudiem la localització dels reservoris virals i les seves conseqüències, i treballem en estudis clínics enfocats al desenvolupament d’intervencions terapèutiques destinades a la reducció d’aquests reservoris i a l’eradicació de la malaltia. A més, el nostre grup lidera el primer consorci de trasplantament al·logènic amb cèl·lules mare en pacients amb VIH (IciStem), projecte que ha resultat en el segon i tercer casos a la història de remissió del VIH en absència de tractament antiretroviral.

2) Fenotips extrems de la infecció per VIH (progressió ràpida, controladors espontanis, virèmics no progressors i exposats no infectats). Avaluem les característiques immunovirològiques implicades en aquests perfils que puguin contribuir al coneixement de la patogènesi de la infecció i la seva aplicació en noves estratègies terapèutiques, diagnòstiques i de seguiment personalitzat dels pacients.

3) Patogènesi del VIH mitjançada per cèl·lules dendrítiques. Ens basem en el nostre descobriment de l’eix de reconeixement entre gangliòsids virals i el seu receptor SIGLEC-1, com també en el seu paper en la transinfecció viral i en el disseny d’estratègies terapèutiques que puguin aprofitar aquest mecanisme.

4) SARS-CoV-2 i COVID-19. Col·laborem en projectes que inclouen la interacció entre el virus i l’hoste a través d’estudis de immuno-genòmica de casos de malaltia severa, capacitat dels exosomes per transportar antigens virals, ús de CRISPR per identificar potencials factors cel·lulars rellevants per la replicació del virus, desenvolupament de models d’organoids de pulmó/cervell per estudiar potencials teràpies antivirals i antiinflamatòries, i efectes a llarg termini de la malaltia en pacients pediàtrics.

Paraules clau: immunopatogènesi, cura/eradicació, persistència viral, reservori, cèl·lules mieloides, transinfecció, progressió
Investigador Principal

Javier Martínez-Picado

Javier Martínez-Picado és investigador de l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) a IrsiCaixa i professor associat de la Universitat de Vic (UVic). Es va doctorar a la Universitat de Barcelona, on posteriorment va esdevenir professor associat i impartia...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: