Retrovirologia i Estudis Clínics (GREC)

RETROVIROLOGIA I ESTUDIS CLíNICS (GREC)

Investigador Principal: Javier Martínez-Picado

Presentació

Els interessos científics actuals del nostre grup se centren en caracteritzar els mecanismes immuno-virològics de la patogènesi viral en malalties humanes, incloent-hi el VIH-1, el virus de l'Ebola, els arenavirus i, més recentment, el SARS-CoV-2. El nostre programa té un caràcter translacional per investigar potencials i noves estratègies terapèutiques virals a través de la recerca bàsica i aplicada. Treballem estretament amb altres grups de recerca d'IrsiCaixa i amb instituts biomèdics nacionals i internacionals, centrant-nos en tres àrees prioritàries en la recerca del VIH:

1) Comprendre la persistència viral per abordar les estratègies de cura del VIH. Avaluem la persistència de la replicació en presència d'un tractament antiretroviral efectiu, estudiem la ubicació dels reservoris virals i les seves conseqüències, i treballem en estudis clínics enfocats al desenvolupament d'intervencions terapèutiques encaminades a reduir aquests reservoris i aconseguir el control immunològic del VIH lliure de fàrmacs. El nostre grup co-lidera el primer consorci de trasplantament al·logènic de cèl·lules mare en pacients amb VIH (IciStem), un projecte que ha donat com a resultat el segon i tercer cas en la història de remissió del VIH en absència de tractament antiretroviral.

2) Fenotips extrems d'infecció pel VIH (progressors ràpids, controladors naturals excepcionals, no progressors virèmics, no infectats exposats i poblacions pediàtriques). Avaluem les característiques immuno-virològiques implicades en aquests perfils que poden contribuir al coneixement de la patogènia de la infecció i la seva aplicació en noves estratègies terapèutiques, diagnòstiques i de seguiment personalitzat del pacient.

3) Patogènesi del VIH regulada per cèl·lules dendrítiques. Basem la nostra feina en el descobriment de l'eix de reconeixement entre els gangliòsids virals i el receptor CD169/Siglec-1, així com el seu paper en la propagació viral i el disseny d'estratègies terapèutiques que puguin aprofitar aquest mecanisme. Aquesta investigació s'ha explorat en el context del VIH-1, el virus Ebola/Marburg, el virus Lassa i el SARS-CoV-2.

4) SARS-CoV-2 i COVID-19. Col·laborem en projectes que inclouen la interacció entre el virus i l'hoste mitjançant estudis immunogenòmics de casos de malaltia greu, la capacitat dels exosomes per transportar antígens virals, l'ús de CRISPR per identificar potencials factors cel·lulars rellevants per a la replicació del virus, el desenvolupament de models organoides de pulmó/cervell i òrgans endotelials en xips per estudiar possibles teràpies antivirals i antiinflamatòries, i els efectes a llarg termini de la malaltia en pacients pediàtrics. 

Paraules clau: immunopatogènesi, cura/eradicació, persistència viral, reservori, cèl·lules mieloides, transinfecció, progressió
Investigador Principal

Javier Martínez-Picado

...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: