Skip to main content
Close

Patronat

Com a fundació, IrsiCaixa compta amb el patronat com a òrgan superior de govern.

Imatge Patronat IrsiCaixa

* A 14 de març de 2024

President

Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz

Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

 

Vicepresident

Sr. Josep Vilarasau i Salat

Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

 

Secretària

Sra. Marta Casals i Virosque

Designada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

 

Vocals

Sr. Xavier Massó i Pérez

Subdirector General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats

Sr. Jordi Barretina i Ginesta

Designat pel Departament de Salut

Sra. Carmen Cabezas Peña

Designada pel Departament de Salut

Sr. Jordi Casabona i Barbarà

Designat pel Departament de Salut

Sra. Montserrat Llavayol i Giralt

Designada pel Departament de Salut

Sra. Aina Plaza Tesías

Designada pel Departament de Salut

Sr. Jaume Lanaspa i Gatnau

Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sr. Ignasi Lopez Verdaguer

Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sra. Esther Planas i Herrera

Designada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sra. Montserrat Pinyol i Pina

Designada pel Patronat de la Fundació Lluita contra les Infeccions

Sra. Anna Veiga i Lluch

Designada pel Patronat de la Fundació Lluita contra les Infeccions

 

Vicesecretària (no patró)

Sra. Sara Freire i Garcia

Designada pel patronat d'IrsiCaixa

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: