Skip to main content
Close

El grup investiga la immunitat cel·lular contra les infeccions virals, especialment en hostes amb immunitat compromesa i busca entendre els mecanismes epigenètics subjacents que regulen la immunitat cel·lular

Els grups analitzats en els seus estudis inclouen persones amb infecció precoç pel VIH, infecció controlada i no controlada pel VIH, així com individus no infectats pel VIH que van rebre trasplantaments d’òrgans sòlids o que se’ls ha diagnosticat un càncer conduit per virus, com ara el limfoma EBV (Virus Epstein-Barr) o càncers derivats pel HPV (Virus del Papiloma Humà). L’equip està explorant diferents vies per identificar correlacions entre el sistema immunitari i el control del VIH en infeccions naturals, i treballa per identificar marcadors associats a defectes neurofuncionals relacionats amb el VIH. Al mateix temps, compara aquests marcadors específics amb els observats en la infecció pel SARS-CoV-2, especialment en individus que pateixen post COVID-19 amb manifestacions neurològiques. Aquests estudis també inclouen l’anàlisi detallada del conjunt de receptors de cèl·lules T involucrats en respostes específiques de cèl·lules T contra les infeccions víriques. Gràcies a aquesta anàlisi, l’equip investigador vol determinar l’ontogènia molecular de les respostes immunitàries de cèl·lules T i entendre el programa transcripcional d’aquestes cèl·lules amb l’objectiu d’orientar les estratègies de vacunació per tal que puguin induir una immunitat antiviral robusta, eficaç i duradora.

Christian Brander
Investigador/a principal
Christian Brander
Doctorat en Immunologia per la Universitat de Berna el 1994, després d’investigar la presentació d’antígens exògens en molècules d’HLA de classe I i la hiperreactivitat enfront de la penicil·lina…
Vés al perfil
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: