Skip to main content
Close

El grup caracteritza els mecanismes immunovirològics de virus com el VIH-1, l'Ebola, els arenavirus i el SARS-CoV-2. L'enfocament de la seva recerca té com a objectiu el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques i la seva aplicació a la clínica

Comprendre la persistència viral per abordar les estratègies de cura del VIH

El grup avalua la persistència de la replicació en presència d'un tractament antiretroviral efectiu, estudia la ubicació dels reservoris virals i les seves conseqüències, i treballa en estudis clínics enfocats al desenvolupament d'intervencions terapèutiques encaminades a reduir aquests reservoris i aconseguir el control immunològic del VIH lliure de fàrmacs. El grup co-lidera el primer consorci de trasplantament al·logènic de cèl·lules mare en pacients amb VIH (IciStem), un projecte que ha donat com a resultat el segon i tercer cas en la història de remissió del VIH en absència de tractament antiretroviral. 

Fenotips extrems d'infecció pel VIH

L’equip avalua les característiques immuno-virològiques implicades en aquests perfils (progressors ràpids, controladors naturals excepcionals, no progressors virèmics, no infectats exposats i poblacions pediàtriques) que poden contribuir al coneixement de la patogènia de la infecció i la seva aplicació en noves estratègies terapèutiques, diagnòstiques i de seguiment personalitzat del pacient.

Patogènesi del VIH regulada per cèl·lules dendrítiques

Basen la seva feina en el descobriment de l'eix de reconeixement entre els gangliòsids virals i el receptor CD169/Siglec-1, així com el seu paper en la propagació viral i el disseny d'estratègies terapèutiques que puguin aprofitar aquest mecanisme. Aquesta investigació s'ha explorat en el context del VIH-1, el virus Ebola/Marburg, el virus Lassa i el SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 i COVID-19

Col·laboren en projectes que inclouen la interacció entre el virus i l'hoste mitjançant estudis immunogenòmics de casos de malaltia greu, la capacitat dels exosomes per transportar antígens virals, l'ús de CRISPR per identificar potencials factors cel·lulars rellevants per a la replicació del virus, el desenvolupament de models organoides de pulmó/cervell i òrgans endotelials en xips per estudiar possibles teràpies antivirals i antiinflamatòries, i els efectes a llarg termini de la malaltia en pacients pediàtrics.

 

 

Javier Martínez-Picado
Investigador/a principal
Javier Martínez-Picado
Javier Martínez-Picado és professor de recerca ICREA a IrsiCaixa, un centre de recerca referent en infeccions i immunitat situat a Barcelona. També és professor associat de la Càtedra de Malalties…
Vés al perfil
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: