Sobre Nosaltres

Sobre nosaltres

Qui som

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa és un institut de referència internacional, líder en la recerca per a l’erradicació del VIH/sida i les malalties que hi estan relacionades. La investigació que portem a terme també afronta altres reptes de la biomedicina actual, com ara l’estudi del microbioma o de les malalties infeccioses emergents.

 

Un model únic de recerca col·laborativa

Impulsat per “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa es va constituir el 1995 com a fundació privada sense ànim de lucre. 

El doctor Bonaventura Clotet n’és el director, alhora que és president de la Fundació Lluita contra les Infeccions i director clínic de malalties infeccioses de la gerència territorial de l’Àrea Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut.

IrsiCaixa està ubicat a l’entorn de l’Hospital Germans Trias i Pujol i de la Fundació Lluita contra la Sida, la qual cosa comporta un model únic de col·laboració entre investigadors, professionals assistencials, pacients i representants de la comunitat. Aquesta transferència de coneixement entre els diversos actors socials implicats en la malaltia permet aportar noves solucions i facilitar els avenços cap a l’erradicació de la infecció.

 

Estratègia combinada d’erradicació del VIH/sida

La recerca d’IrsiCaixa es basa en una estratègia combinada per tal d’erradicar la sida que es fonamenta en 5 línies estratègiques que abracen aspectes com ara, entre d’altres, el desenvolupament de vacunes i d’anticossos contra el VIH.

Els 12 grups de recerca i els més de 100 investigadors d’IrsiCaixa porten a terme una recerca translacional, en coordinació amb centres d’investigació i assistencials d’arreu del món, i les publicacions que se’n deriven es troben entre les que registren els factors d’impacte més alts en aquest camp.

L’institut també participa en estudis clínics per avaluar noves estratègies terapèutiques, i coopera amb els països amb renda baixa per contribuir a la lluita global contra la pandèmia.

 

Promoció de la salut amb la ciutadania i per a la ciutadania

IrsiCaixa posa un èmfasi especial en la formació acadèmica de joves científics i en la innovació i transferència del coneixement generat en els seus laboratoris.

A més a més, des de l’institut es coordinen programes educatius i participatius que tenen com a objectiu promoure la salut i el benestar, i contribueixen a alinear la recerca amb les necessitats i expectatives de la ciutadania.

De fet, els avenços d’IrsiCaixa es duen a terme en constant diàleg amb el CAC, un òrgan extern que facilita la comunicació entre comunitat científica, professionals sanitaris, organitzacions de la societat civil i pacients.

Bonaventura Clotet, director d'IrsiCaixa

La recerca contra la sida ha marcat la trajectòria professional d'un investigador de gran renom internacional.

Més informació

Cronologia

Des dels inicis de la pandèmia fins a l'actualitat: les dates clau d'IrsiCaixa i el VIH/sida al món.

La infecció pel VIH-1 es comença a propagar a l’Àfrica central i occidental a causa de la transmissió del virus de la immunodeficiència dels simis (VIScpz) des d’una subespècie de ximpanzés als humans.

Inici S. XX

El mes de juny, el Centre per a la Prevenció i el Control de Malalties dels EUA (CDC) descriu 5 casos de pneumònia en homosexuals de Los Angeles.

1981

El juliol es diagnostiquen diversos casos de sarcoma de Kaposi (un tipus de càncer de pell) acompanyats d’altres malalties oportunistes entre la població homosexual de San Francisco i Nova York. Es relaciona aquestes malalties amb una disminució dràstica del nivell de limfòcits CD4+ dels pacients.

1981

Al cap de pocs mesos apareixen els primers casos a Europa. El primer pacient a Espanya es diagnostica a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

1981

Es comença a utilitzar el terme sida (síndrome d’immunodeficiència adquirida) per fer referència a aquests casos.

1982

Es descriuen tres vies de transmissió del VIH: sexual, sanguínia i de mare a fill.

1982

Els viròlegs francesos Luc Montagnier i Françoise Barré-Sinoussi, de l’Institut Pasteur de París, identifiquen el VIH com a agent etiològic de la síndrome d’immunodeficiència adquirida. Montagnier envia mostres al científic nord-americà Robert C. Gallo, que ajuda a concloure que el VIH és el causant de la sida.

1983

Mor l’actor Rock Hudson, la primera figura pública que va anunciar que patia sida.

1985

Es comença a emprar el test Elisa, la primera prova de detecció del virus.

1985

Es comença a subministrar el primer antiretroviral, l’AZT. Malgrat el seu efecte beneficiós, es comprova que no té prou activitat per controlar el VIH a llarg termini.

1987

L’1 de desembre se celebra per primer cop el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.

1988

Mor Freddie Mercury, cantant de Queen, a causa de la sida.

1991

El llaç vermell es converteix en un símbol internacional de lluita contra la malaltia.

1991

L’Obra Social “la Caixa” fa una primera aportació econòmica per a la lluita contra la sida, fet que impulsarà la futura creació d’IrsiCaixa.

1993

Es constitueix la Fundació IrsiCaixa, Institut de Recerca de la Sida impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. S’ubica a l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.

1995

Es presenta la teràpia combinada altament activa (TARGA), que baixa dràsticament la morbiditat i mortalitat per sida. Als països amb ingressos elevats, la malaltia passa de ser mortal a crònica.

1996

Es crea el Programa Conjunt de Nacions Unides sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

1996

El CDC anuncia que les morts per sida comencen a disminuir per primer cop, gràcies a l’èxit de la teràpia combinada.

1997

Es consoliden les línies de recerca d’IrsiCaixa: immunopatogènesi, resistències, nous fàrmacs i estratègies de tractament, farmacocinètica, etc.

 

1998

L’estudi VAX004 prova per primer cop a gran escala en humans un prototip de vacuna preventiva contra el VIH, que no assoleix prou nivell de protecció.

 

1998

L’ONU inclou dins dels 8 objectius del mil·lenni l’accés universal als tractaments antiretrovirals, amb l’objectiu de parar la pandèmia als països amb ingressos reduïts.

2000

IrsiCaixa inaugura un nou laboratori de bioseguretat de nivell 3, un dels més grans d’Europa.

2001

Es constitueixen noves línies de recerca d’IrsiCaixa: hepatitis B i C, virus del papil·loma humà, etc. | L’institut esdevé un dels laboratoris de referència a Europa (projecte EuroSIDA) per a la determinació de resistències a fàrmacs antivirals.

2002

Investigadors d’IrsiCaixa demostren l’elevada eficàcia de la transmissió del VIH entre cèl·lules T CD4.

2004

Neix el programa HIVACAT de recerca de la vacuna de la sida, codirigit per IrsiCaixa i el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic de Barcelona. Dirigit per Bonaventura Clotet i Josep Maria Gatell, HIVACAT és un dels consorcis més ambiciosos a escala internacional per al desenvolupament d’una vacuna de la sida.

2006

IrsiCaixa inaugura un nou laboratori de bioseguretat de nivell 3, un dels més grans d’Europa.

2007

Investigadors del centre caracteritzen les sinapsis virològiques, el mecanisme de transmissió del VIH entre cèl·lules T CD4.

2007

Luc Montagnier i Françoise Barré-Sinoussi reben el Premi Nobel de Medicina.

2008

Es publica el cas del «Pacient de Berlín», un portador del VIH que va ser sotmès a un trasplantament de cèl·lules mare amb una mutació resistent al VIH per tractar la leucèmia que patia. Avui dia no pren tractament antiretroviral i es considera l’única persona al món que s’ha curat de la infecció.

2008

Laboratoris Esteve i la Fundació “la Caixa” s’incorporen a HIVACAT, juntament amb els departaments de Salut i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Clínic.

2009

Els assaigs de la vacuna RV144 demostren que proporciona una certa protecció davant del virus, però no suficient perquè pugui subministrar-se a gran escala.

2009

Un estudi dirigit per IrsiCaixa i en col·laboració amb Harvard demostra que la resposta dels limfòcits T a epítops específics pot contribuir significativament al control de la infecció pel VIH.

2009

IrsiCaixa demostra que les persones seropositives en tractament continuen tenint quantitats mínimes del virus al cos que continuen infectant noves cèl·lules (on-going viral replication). Aquest fet contribueix a explicar per què els antiretrovirals no permeten curar la infecció definitivament.

2010

S’identifiquen els mecanismes que determinen que els pacients immunodiscordants responguin bé al tractament, però que experimentin una pobra recuperació del seu sistema immunitari.

2010

IrsiCaixa demostra que la presència de variants minoritàries del VIH resistents als fàrmacs duplica el risc de fracàs del tractament antiretroviral, i estableix la necessitat d’utilitzar tests de resistències ultrasensibles per al maneig dels pacients.

2011

Gràcies a la tècnica boosted flow, desenvolupada a IrsiCaixa, es demostra la presència d’una resposta específica contra el VIH per part dels limfòcits T en individus no infectats però amb una alta exposició al virus.

2011

A partir de l’anàlisi de dades de més de 1.000 persones, IrsiCaixa identifica les zones del virus més vulnerables a la resposta de les cèl·lules T en persones que són capaces de controlar la infecció sense necessitat de prendre tractament antiretroviral. Aquestes dades s’empraran més endavant per al disseny de l’immunogen HTI.

2011

IrsiCaixa descobreix una molècula responsable de la propagació del VIH a l’organisme. Juntament amb l’ICFO, enregistra per primer cop imatges en viu on es veu com el VIH s’introdueix en unes cèl·lules del sistema immunitari i les utilitza com a «cavall de Troia» per dispersar-se.

2012

Es constitueix el grup de Genòmica Microbiana d’IrsiCaixa, dedicat a la recerca sobre el microbioma intestinal i l’envelliment.

2012

S’inaugura la primera edició del Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida.

2012

La FDA aprova l’ús de l’antiretroviral Truvada com a profilaxi preexposició (PrEP) per a persones amb un alt risc de contagi.

2012

Creació de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades de la UVic-UCC, dirigida per Bonaventura Clotet.

2013

HIVACAT organitza el congrés AIDS Vaccine 2013, el més important i prestigiós del món dedicat en exclusiva a la vacuna contra el VIH.

2013

Investigadors d’IrsiCaixa descriuen per primera vegada al món la transmissió d’una variant del virus de l’hepatitis C que és resistent als antivirals d’acció directa.

2014

Un grup de recerca de l’institut descriu els mecanismes moleculars que regulen l’activitat del factor de restricció SAMHD1, associant el control del cicle cel·lular de la cèl·lula hoste a la replicació del VIH.

2014

IrsiCaixa identifica nous gens associats amb una millor o pitjor progressió de la infecció pel VIH.

2014

En col·laboració amb la Universitat d’Oklahoma, investigadors d’IrsiCaixa identifiquen per primer cop la naturalesa i l’abast dels epítops de les cèl·lules T presents en cèl·lules infectades pel VIH. Es demostra que la infecció pel VIH indueix respostes a molts més epítops del que es pensava.

2014

Creació de l’Oficina de Gestió de la Recerca i la Innovació d’IrsiCaixa

2014

Investigadors d’IrsiCaixa colideren el primer transplantament de cèl·lules mare de cordó umbilical resistents al VIH a un pacient que també patia un limfoma. S’assoleix l’objectiu d’eradicació del VIH, però l’home mor al cap de 3 mesos a causa del càncer.

2015

IrsiCaixa entra a formar part del Grup Directiu de l’OMS sobre resistències del VIH als medicaments.

2015

Es crea la primera spin-off d’IrsiCaixa, Aelix Therapeutics, SL, amb finançament d’Ysios Capital, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. i Caixa Capital Risc. L’objectiu és el desenvolupament de l’HTI, vacuna terapèutica contra el VIH desenvolupada a IrsiCaixa.

2015

L’estudi START (Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment) demostra que començar el tractament antiretroviral just després del diagnòstic redueix la morbiditat i mortalitat a causa de la sida. L’Organització Mundial de la Salut canvia les seves directrius per recomanar el tractament immediat arreu del món.

2015

Les dades preclíniques de l’HTI en animals demostren resultats prometedors que impulsaran l’inici dels assaigs en humans.

2015

IrsiCaixa identifica per primer cop les respostes dels limfòcits T a epítops codificats en direcció contrària a la del genoma viral. Com que es tracta de regions molt conservades presents a la majoria d’individus infectats, aquestes dianes poden ser considerades per a la seva inclusió en el disseny de futures vacunes contra el VIH basades en les cèl·lules T.

2015

IrsiCaixa publica els primers resultats que demostren que la infecció pel VIH disminueix la riquesa del microbioma humà.

2016

Es crea AlbaJuna Therapeutics, SL, la segona spin-off d’IrsiCaixa, amb finançament de Grífols. L’objectiu és el desenvolupament d’immunoglobulines modificades que neutralitzen i destrueixen el VIH.

2016

Investigadors d'IrsiCaixa presenten a Seattle, EUA, els resultats preliminars d'un assaig clínic de vacuna terapèutica combinada amb un reactivador de latència. Per primer cop, s'aconsegueix que 5 persones infectades controlin el VIH durant un període llarg de temps sense prendre tractament.

2017

La farmacèutica Grifols i IrsiCaixa signen un acord de col·laboració per impulsar la recerca biomèdica en VIH i altres malalties relacionades. Grifols aportarà a la institució 1,5 milions d’euros anuals durant cinc anys.

2018

Investigadors d'IrsiCaixa col·laboren en un estudi, publicat a Nature, que aconsegueix el segon cas de remissió del VIH al món després d'un trasplantament de cèl·lules mare per tractar una malaltia hematològica. El cas del Pacient de Londres s'integra dins del consorci internacional IciStem, coordinat per IrsiCaixa i l'University Medical Center Utrecht.

2019

El Ministeri de Sanitat aprova finançar la Profilaxi pre-Exposició (PrEP) a Espanya a través del sistema de salut públic.

2019

IrsiCaixa inicia diversos projectes per fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2. Un consorci conjunt amb el BSC, l'IRTA-CReSA i Grifols busca desenvolupar fàrmacs, anticossos i una vacuna contra futurs brots de coronavirus.

2020

Inici S. XX
1981
1982
1983
1985
1987
1988
1991
1993
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Comunicació

La divulgació és un dels pilars d'IrsiCaixa. Coneix el que fem per contribuir a la recerca biomèdica: subscriu-te al bulletí, consulta les notes de premsa i materials corporatius, i accedeix al recull de premsa i als nostres perfils a les xarxes socials.

Més informació

Pla d'Acció HRS4R

IrsiCaixa disposa del reconeixement oficial per a l'Excel·lència en Recursos Humans en Investigació, atorgat per la Comissió Europea.

Saber més

Igualtat, Diversitat i Inclusió

IrsiCaixa comparteix el seu compromís amb la igualtat d'oportunitats en l'ambient de treball. Aquí podràs trobrar eines i recursos per seguir avançant cap a una societat inclusiva i no estigmatitzant.

Més informació

Treballa amb nosaltres

Consulta les nostres ofertes per a investigadors i altres perfils professionals. També pots enviar-nos la teva candidatura mitjançant el formulari.

Més informació

Contacte

Vols visitar IrsiCaixa? Tens algun dubte? Vols fer-nos una proposta o algun suggeriment? Posa't en contacte amb nosaltres!

link

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: