Skip to main content
Close

Igualtat, diversitat i inclusió

IrsiCaixa està compromès amb la igualtat d'oportunitats en l'ambient de treball i facilita recursos per seguir avançant cap a una societat inclusiva i no estigmatitzant.

Imatge d'Igualtat

Un ambient de treball inclusiu

IrsiCaixa advoca per la formació igualitària, la innovació i la transferència de coneixement, la promoció de la salut i el benestar, i la comunicació entre la comunitat científica i la societat, des d'un punt de vista igualitari, inclusiu, just i tolerant.

Amb aquest ideal en ment, la institució crea un Pla d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, fruit del seu compromís, des dels seus orígens, amb la defensa de la igualtat d'oportunitats entre persones, així com amb l'eliminació de les discriminacions per raó de gènere. La renovació del Pla permetrà que la comunitat d'IrsiCaixa potenciï les seves habilitats i assoleixi el màxim rendiment en els seus objectius professionals.

En aquesta secció, doncs, podreu trobar diversos recursos i eines per seguir avançant, dia a dia, cap a una societat basada en la igualtat d'oportunitats i la no discriminació. Entre d'altres, IrsiCaixa comparteix el seu Pla d'Igualtat, Diversitat i Inclusió 2023-2027, així com una guia per a l'ús d'un llenguatge inclusiu i no estigmatitzant. Aquesta guia inclou recomanacions i recursos pràctics per escollir una manera igualitària i no discriminatòria a l’hora de transmetre qualsevol missatge, i pretén esdevenir una eina útil per la societat, en especial la comunitat científica.

Imatge d'Un ambient de treball inclusiu

Pla d’acció i guia de llenguatge

Demografia d’IrsiCaixa

109

professionals

67%

dones

33%

homes

50%

dones liderant grups de recerca

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: