Skip to main content
Close

Comissió executiva

La comissió executiva assumeix per delegació del patronat les funcions que es considerin oportunes per al bon i àgil funcionament d’IrsiCaixa.

Imatge de Comissió Executiva

* A 22 de desembre de 2022

Per part de la Fundació “la Caixa”:

Sra. Esther Planas i Herrera - Presidenta
Sra. Marta Casals i Virosque - Secretària
Sr. Ignasi Lopez Verdaguer

 

Per part del Departament de Salut:

Sr. Jordi Casabona i Barbarà
Sr. Jordi Barretina i Ginesta
Sra. Aina Plaza Tesías

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: