Skip to main content
Close
Biografia

Víctor Urrea va fer un màster en Estadística i Investigació Operativa a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’any 2009, i el doctorat en Biologia de Sistemes a la Universitat de Vic (UVic) el 2015. La seva recerca se centra en el desenvolupament de nous mètodes per estudiar les interaccions genètiques, la identificació de perfils de risc genètics i la construcció de predicció de malaltia i models de pronòstic. Com a estadístic, a IrsiCaixa treballa en l’anàlisi de dades d’assaigs clínics i experimentals.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: