Skip to main content
Close
irene_gonzalez_edited.jpg

Irene González Navarro

Investigador/a predoctoral
Equip
Biografia

Irene González Navarro va estudiar Biotecnologia a la IQS School of Engineering (Universitat Ramón Llull; Barcelona) i un Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat com a tècnic de laboratori al Laboratori de Genòmica Evolutiva i Funcional de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), estudiant el paper dels Elements Transponibles (TEs) en l'adaptació ambiental de D. melanogaster a través de la creació de mutants CRISPR per a analitzar-ne l'efecte funcional, particularment en resposta a l'estrès oxidatiu.

Ara començarà la seva investigació de doctorat centrada en la cohort LoViReT com a part del projecte de col·laboració RID-HIV "Reversing Immune Dysfunction for HIV-1 Eradication".

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: