Skip to main content
Close

RRI Tools

Cap a un sistema obert de ciència i innovació que afronti els reptes de la societat.

Imatge de RRI Tools

Sobre el projecte RRI Tools

El projecte RRI Tools va ser finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea i coordinat pel Living Lab de Salut d'IrsiCaixa i la Fundació "La Caixa" i va integrar 26 institucions actives a 30 països europeus. Ha desenvolupat una definició de treball de Recerca i Innovació Responsables i ha generat un catàleg de pràctiques que il·lustren com s'hauria d'aplicar a la vida quotidiana. Ha explorat les oportunitats que ofereix la RRI (sigles en anglès de Recerca i Innovació Responsables) per a una varietat de parts interessades, alhora que ha examinat els obstacles que es poden interposar en la seva realització. Com a resultat, s‘han identificat les accions i el suport necessaris, i s’ha elaborat un conjunt d‘eines que ajudaran a les persones que vulguin introduir la responsabilitat en els seus processos de recerca i innovació. RRI Tools proporciona recursos formatius i educatius perquè altres desenvolupin els seus propis programes de formació. RRI Tools -els seus socis i la seva Comunitat de Pràctica- actua com a defensor de la responsabilitat i com a font d'informació sobre el que està passant en aquest camp.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: