Skip to main content
Close

Xarxa d’Escoles Sentinella

Millorar la prevenció de la COVID-19 als centres educatius de Catalunya mitjançant recerca participativa.

Imatge de Xarxa d’Escoles Sentinella

Sobre la xarxa

Els departaments de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya van constituir l’any 2020 la Xarxa Escoles Sentinella, per tal de monitoritzar, avaluar i elaborar recomanacions per millorar la prevenció de la pandèmia de la COVID-19 als centres educatius de Catalunya. El projecte està coordinat pel Centre d’Estudis Epidemiològics de Catalunya (CEEISCAT) i hi participen les següents institucions: el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, ISGlobal, l'hospital Vall d’Hebron, el Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’IDIAP Jordi Gol.

Metodologia

El Living Lab de Salut coordina els processos de recerca participativa del projecte per tal de dissenyar i implementar intervencions integrals en diferents reptes de salut en el marc de la pandèmia amb alumnat, famílies i professorat. Aquesta recerca es duu a terme en el marc del projecte CONNECT, finançat per la Comissió Europea.

Mitjançant la recerca participativa, l’alumnat i les seves famílies, i també el personal docent i no docent dels centres educatius esdevenen co-investigadors/es del projecte Escoles Sentinella i tenen l’oportunitat d’interactuar amb la comunitat científica, professionals assistencials i responsables de salut pública durant el procés de recerca.

Aquesta participació en el projecte aporta diferents beneficis. En primer lloc, permet millorar els resultats del projecte tenint en compte la perspectiva de la comunitat educativa, que al final serà qui es beneficiarà dels resultats obtinguts. En segon lloc, la comunitat educativa té l’oportunitat de participar en un procés que afavoreix la millora de les competències, aptituds i interès per la ciència, així com les percepcions envers les vocacions científiques i la confiança de l’alumnat per utilitzar el mètode científic a l’hora de resoldre problemes reals del seu entorn.

Guies metodològiques

El Living Lab de Salut desenvolupa les guies metodològiques per facilitar el disseny i la implementació d’intervencions integrals mitjançant recerca participativa als centres educatiu (veure CONNECT).

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: