Skip to main content
Close

Alison

Promocionem una alimentació saludable i sostenible a través d’una xarxa d’innovació sistèmica, col·laborativa i descentralitzada.

Imatge de FIT4FOODBCN

Sobre la xarxa d’innovació Alison

Per donar resposta a la creixent necessitat de transformar el sistema alimentari i, en concret, la promoció de l’Alimentació Saludable i Sostenible, neix la xarxa d’innovació multi-actor Alison, impulsada des del Barcelona CaixaResearch Living Lab, amb el suport de la Fundació “la Caixa” i l’Ajuntament de Barcelona, i coordinada des del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa.

Es va iniciar en el marc del projecte europeu FIT4FOOD2030 (finalitzat el gener de 2021), amb la finalitat de promoure la implementació d’estratègies de la Comissió Europea com ara FOOD2030 o From Farm to Fork, o els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU. Actualment, també compta amb el suport dels projectes europeus CLEVERFOOD, FOSTER i FOODCLIC.

Alison té com a finalitat innovar en la promoció de l’Alimentació Saludable i Sostenible (ASS) a Barcelona perquè sigui més sistèmica, col·laborativa i descentralitzada.

Primer pilot i escalabilitat

El primer pilot es desplega al barri barceloní de La Verneda i la Pau amb més de 25 organitzacions implicades que defineixen i implementen una intervenció integral de manera coordinada, actuant com a referents i agents de canvi. Avancen col·lectivament cap a una visió compartida, amb una monitorització reflexiva i iterativa. D’aquesta manera, es treballa com una organització descentralitzada amb una estratègia compartida.

La intervenció integral promou canvis a l'entorn alimentari, en els models de Recerca i Innovació, avaluació i finançament, i en les estratègies de les organitzacions. Aquests canvis s'implementen en paral·lel amb canvis a nivell individual.

Després d'aquest primer pilot, la xarxa Alison té com a visió escalar a altres barris de Barcelona, i també ciutats de l’Àrea Metropolitana.

Metodologia i fites assolides

Durant una primera fase estratègica, les fites assolides van ser el consens d’un Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu de Barcelona en el què van participar més de 136 professionals de 64 organitzacions, i un Pla Estratègic i d'Acció Col·lectiu focalitzat en el barri de La Verneda i La Pau. Aquesta fase es va basar en la metodologia de la Fase 1 de Recerca Participativa per al Disseny d’Estratègies.

A continuació, durant la fase operativa, es va co-dissenyar la intervenció integral i col·laborativa que consta de 8 Programes d’Innovació impulsats per un total de més de 50 professionals i 25 organitzacions de dins i fora del barri organitzades en equips d’innovació. Aquesta fase es va iniciar el juliol de 2021 i es du a terme seguint la metodologia de la Fase 2 de Co-Creació.

Actualment, també s’estan implementant alguns dels Programes d’Innovació en col·laboració amb estudiants universitaris a través d’una fase pilot seguint la metodologia de la Fase 3 d’implementació. La fase d’escalabilitat s’implementarà durant el 2023.

 

Fase 1: recerca participativa per al disseny d’estratègies

2

Plans estratègics i d’acció (nivell ciutat i barri)

136

Participants

64

Organitzacions participants

1

Mapa sistèmic

1

Visió de futur

4

Factors palanca on intervenir

 

Fase 2 i 3: co-creació i implementació

8

Programes d’innovació

6/8

Programes d’innovació en implementació

51

Organitzacions participants

25

Organitzacions participants

+11

Estudiants d'universitat

 

Plataforma digital d’intercanvi d'Alison

Properament, la Xarxa Alison comptarà amb el suport d’una plataforma digital d’intercanvi i interacció pel treball en xarxa oberta, que facilitarà la dinamització de la xarxa amb processos participatius amb diversitat d’actors socials. Permetrà també la visualització de recursos i la participació en experiències, recursos, activitats i serveis relacionats amb la promoció de l’ASS, i un espai de creació de sinergies i visualització de dades que mostraran l’avenç del projecte, les activitats i les interaccions. Així doncs, les entitats participants i la ciutadania podran participar i aportar actius comunitaris i rebre informació d’interès en l’àmbit de l’ASS.

 

Guies metodològiques

En el marc dels diferents Programes d’Innovació es desenvolupen guies metodològiques per permetre a diferents actors esdevenir agents de canvi. Exemples:

  • Guia Metodològica per al Programa d’Educació Nutricional. Desenvolupada en el marc del Programa 7 per a què experts en nutrició puguin impartir cursos de formació a Centres d’Atenció Primària i hospitals. La guia també contempla altres modalitats educatives: via telemàtica, amb càpsules educatives compartides a esdeveniments escolars i del barri, etc.
  • Guia metodològica per fer disseny estratègic. Desenvolupada en el marc del projecte FIT4FOOD2030. Consta de tres mòduls enfocats en la reflexió sistèmica entorn a la promoció de dietes saludables i sostenibles i a la ideació de solucions d’impacte en base a la identificació d’àrees i factors clau en els que cal implementar canvis. Els mòduls es poden trobar aquí.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: