Skip to main content
Close

Co-ResponSA(S)bilitat

Promoure un model de salut afectivo-sexual efectiu, sistèmic, col·laboratiu i descentralitzat.

Imatge d’Innovació Co-ResponSA(S)bilitat

Sobre la Xarxa d’Innovació Co-ResponSA(S)bilitat

Per donar resposta a la creixent necessitat de garantir una sexualitat plaent i segura, lliure de discriminacions, coaccions, infeccions de transmissió sexual (ITS), violència sexual i de gènere, entre d’altres, neix el projecte multi-actor Co-ResponSA(S)bilitat. Està impulsat pel Living Lab de Salut en el marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab i dels projectes europeus Xplore Health, EnRRICH, i InSPIRES (ja finalitzats).

Té com a objectiu facilitar una Xarxa d’Innovació per fomentar la transició del model de Promoció de la Salut Afectivo-Sexual (SAS) perquè sigui més efectiu, sistèmic, col·laboratiu i descentralitzat, i garanteixi el compliment dels Drets Sexuals i Reproductius.

Metodologia i fites assolides

Fins el moment, a la Xarxa Co-ResponSA(S)bilitat han participat més de 47 actors socials de més de 30 organitzacions diferents que han mostrat interès en definir i implementar actuacions de manera coordinada. En una primera iteració, es va dissenyar i implementar un Pla Estratègic Col·lectiu en el marc dels projectes europeus mencionats anteriorment. En una segona iteració, es va dissenyar un nou Pla en Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR), que s’ha tingut en compte per millorar l’estratègia d’aquesta Xarxa.

Primera iteració

Durant els anys 2016-19 es van implementar les Fases 1 a 3 de la Metodologia del Living Lab que van resultar en un Pla Estratègic i d’Acció, així com en el disseny i implementació de projectes de recerca focalitzats en reptes prioritzats de manera participativa.

La majoria dels projectes giren entorn el VIH, donat que durant aquest primer cicle el projecte estava focalitzat en la prevenció del VIH i altres ITS. Fruit de les aportacions dels participants, el projecte va canviar el seu focus cap a un enfocament més salutogènic i no tan patogènic; per aquest motiu, va passar de focalitzar-se en la prevenció del VIH i altres ITS, a centrar-se en la promoció de la Salut Afectivo-Sexual.

A continuació, es llisten els projectes que es van implementar, que van seguir la metodologia de Science Shops que promou una recerca oberta i inclusiva:

  • Accés a test diagnòstics del VIH entre la població adolescent de Catalunya: més informació aquí.

  • Projecte de recerca participativa comunitària en col·laboració amb estudiants de secundària sobre l’estigma associat al VIH: més informació aquí.

  • Desenvolupament d’una proposta integradora al currículum de secundària per a incorporar la salut afectivo-sexual en col·laboració amb estudiants de secundària: més informació aquí.

  • Disseny d’una campanya de promoció del test de VIH en una xarxa social de sexe basada en l’anàlisi de les necessitats dels usuaris: més informació aquí.

  • Les experiències i els valors dels actors socials implicats en el projecte Co-ResponSA(S)bilitat: més informació aquí.

Segona iteració

Durant una segona fase estratègica, les fites assolides van ser el consens d’un Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu amb 5 Programes d’Innovació. Aquesta fase estratègica es va basar en la metodologia de la Fase 1 de Recerca Participativa per al Disseny d’Estratègies.

.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: