Skip to main content
Close

CONNECT

Oferir un model educatiu que promogui l’ús de la ciència entre l’alumnat a l’hora de resoldre problemes del seu entorn.

Imatge de CONNECT

Sobre el projecte d’Open Schooling CONNECT

CONNECT és un projecte finançat pel programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, que dona suport als centres educatius de secundària i cicle superior de primària. L’objectiu de CONNECT és oferir un model educatiu inclusiu i sostenible per augmentar la confiança de l’alumnat i que aquest faci ús de la ciència per resoldre problemes del seu entorn.

Els pilars principals de CONNECT:

Infografia CONNECT

Metodologia i fites assolides

El treball amb l’alumnat inclou processos de recerca participativa que apropen la figura dels professionals de la ciència i les famílies per tal de millorar la percepció d’aquestes últimes cap a les carreres científiques. D’aquesta manera, es pretén acabar amb la convicció de molts estudiants que perceben que "la ciència no és per a mi".

Segons investigacions recents, part important de l’alumnat no disposa de l'anomenat 'capital científic', especialment el que pertany a col·lectius desfavorits. És possible que, degut a una cultura científica familiar escassa, una manca de models científics o poques oportunitats per participar en activitats científiques fora de l'educació formal, els i les alumnes no es visualitzin com a futurs professionals de la ciència. La solució que proposen aquests nous estudis és afegir més oportunitats al currículum perquè l'alumnat pugui familiaritzar-se amb el que fa el personal científic, parlar de ciència amb les seves famílies, interactuar amb la comunitat científica i, d’aquesta manera, puguin apreciar l'impacte de la ciència en la seva vida quotidiana.

Les metodologies de recerca participativa s’inspiren en marcs metodològics, com ara la Investigació i Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès), i d’altres marcs metodològics del Living Lab, així com en l’aprenentatge col·laboratiu i la indagació amb la comunitat: famílies, universitats i empreses.

Durant els cursos 2020-21 i 2021-22 han participat més de 20 centres educatius i 2500 estudiants i les seves famílies.

Per què Open Schooling?

El moviment Open Schooling promou un aprenentatge inclusiu en col·laboració amb l’entorn de l’escola i té com a objectiu contribuir a la resolució de reptes que envolten la comunitat educativa. Des de CONNECT es promou l’Open Schooling a través de:

 • Reptes del món real

 • Reflexions sobre el futur amb el suport de la comunitat científica

 • Activitats familiars atractives

 • Tasques divertides per aplicar idees científiques

 • Estratègies col·laboratives d’aprenentatge

 • Avaluació basada en competències

Guies metodològiques

Les guies metodològiques que s’estan desenvolupant des del Living Lab en col·laboració amb els diferents actors socials es focalitzen en els següents reptes de salut:

 • Disseny i implementació d’una intervenció integral per a la millora de la prevenció del SARS-CoV-2 als centres educatius.

 • Disseny i implementació d’una intervenció integral per a la millora de la promoció de la salut mental als centres educatius.

Les guies han estat dissenyades en col·laboració amb diferents centres de recerca de Catalunya en el marc de la xarxa Escoles Sentinella. Aquestes guies s’estructuren en base a un marc metodològic desenvolupat des de CONNECT que consta de tres etapes: “Care-Know-Do”.

 • Care: aquesta etapa té com a objectiu principal promoure l'interès de l'alumnat vers el repte que han d’abordar.
 • Know: és l’etapa central que pretén acompanyar l’alumnat en l’adquisició de coneixement i el desenvolupament d’habilitats científiques de manera participativa.
 • Do: etapa final en la qual s’aplica el coneixement i les competències adquirides per resoldre problemes reals.
Infografia de CONNECT

Un projecte col·laboratiu

El consorci està coordinat per l’Open University (Regne Unit), i integra 10 organitzacions: Living Lab de Salut d’IrsiCaixa (Espanya), EXUS (Grècia), The Danish Board of Technology (Dinamarca), Mastery Science (Regne Unit), Universitatea Valahia Targoviste (Romania), LOBA (Portugal), Universidade do estado da Bahia (Brasil), Associação Paranaense de cultura (Brasil), Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Grècia).

Des de Catalunya, la recerca es duu a terme en el marc de la xarxa d’Escoles Sentinella.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: