Skip to main content
Close

Un projecte d’IrsiCaixa per diagnosticar i monitoritzar malalties infeccioses, entre els escollits per la convocatòria CaixaResearch Validate 2021

mrr_2_v2.jpg

La Fundació “la Caixa” destinarà 100.000€ al projecte d’IrsiCaixa, que té com a objectiu establir una eina diagnòstica per identificar millor les infeccions causades pel VIH, el SARS-CoV-2 i el Mycobacterium tuberculosis, així com predir la seva evolució

D’entre un total de 97 projectes presentats, la Fundació “la Caixa”, en el marc de la convocatòria CaixaResearch Validate, oferirà recolzament econòmic i formatiu a 17 projectes espanyols, entre els quals se’n troba un d’IrsiCaixa, liderat per la investigadora post-doctoral Marta Ruiz-Riol. L’objectiu del projecte és apropar a la societat una eina que millori el diagnòstic i el seguiment de les infeccions causades pel VIH, el SARS-CoV-2 i el Mycobacterium tuberculosis. La convocatòria, orientada a projectes d’innovació que es troben en fases inicials, destina un total de 100.000€ a cadascun dels projectes per validar-los a nivell tecnològic, i també valoritzar-los. Més enllà del recolzament econòmic, el personal investigador implicat en els projectes rebrà formació especialitzada per part d’experts, consultors i emprenedors del sector. Tots els projectes han passat per un extens procés de selecció. En una primera fase, les propostes són avaluades per professionals en el camp de les ciències de la vida i la salut, i també del món empresarial. En una segona fase, els líders dels projectes que han rebut una millor puntuació presenten els seus projectes a un panell d’experts europeus de diferents àmbits. En tot el procés de selecció, els criteris que s’han tingut en compte són des de la qualitat de la ciència i la viabilitat del projecte, fins al seu impacte social.

“Rebre aquest finançament i acompanyament suposarà un gran impuls pel nostre projecte, i no podem estar més contents”, celebra Ruiz-Riol. “Ara ens trobem en un moment clau ja que, després d’haver desenvolupat i patentat una tecnologia capaç de diagnosticar i monitoritzar diferents malalties infeccioses, el següent pas és validar-la a nivell clínic i traslladar-la al mercat”, afegeix.

 

Millorar el diagnòstic, predir l’evolució i monitoritzar la resposta al tractament

Per tal de poder obtenir informació clínica rellevant de malalties causades per agents infecciosos tals com el VIH, el SARS-CoV-2 i el Mycobacterium tuberculosis, eines com la citometria de flux són molt útils. “L’ús de la citometria de flux està molt estès en biomedicina ja que permet mesurar les característiques de les cèl·lules del sistema immunitari, entre d’altres”, explica la investigadora d’IrsiCaixa. “Com que els limfòcits T, unes cèl·lules del sistema immunitari, generen respostes funcionals específiques contra patògens, això ens permet diagnosticar i monitoritzar malalties”, afegeix.

No obstant, els procediments actuals aplicats per a la caracterització de les respostes funcionals de les cèl·lules T específiques són limitats. “És per això que, dins del nostre projecte, hem desenvolupat i patentat una metodologia de citometria de flux que caracteritza millor les funcions de les cèl·lules immunitàries, encarregades de combatre els patògens”, justifica. “Amb aquesta nova metodologia, doncs, estaríem detectant funcions cel·lulars obviades fins ara i que juguen un paper fonamental en la regulació de les malalties”, afegeix.

L’objectiu a partir d’ara, i gràcies a l’ajut CaixaResearch Validate 2021, és aconseguir la validació clínica i establir una eina diagnòstica comercialment viable per a identificar millor les infeccions, predir l’evolució de la malaltia i monitoritzar la resposta al tractament.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: