Skip to main content
Close
Igualtat, diversitat i inclusió

Menys dones en la producció científica, una realitat del confinament de la COVID-19

investigadora.jpg

Un estudi impulsat pel grup de treball “Dones en Ciència” del Campus Can Ruti ha demostrat que, de juliol a octubre de 2020, la producció científica va estar més vinculada als homes. Les dones, en canvi, van desenvolupar un major número d’activitats científiques percebudes com a altruistes

En resposta a la pandèmia de la COVID-19, els governs d’arreu del món van declarar diverses mesures de contenció, entre elles el confinament domiciliari i les restriccions de moviment. Aquestes mesures van aconseguir frenar la progressió d’aquesta malaltia, però també van tenir un impacte social i econòmic, i van incrementar desigualtats, com la bretxa de gènere. Volent quantificar aquestes diferències entre homes i dones en l’àmbit de la recerca biomèdica, el grup de treball “Dones en Ciència” del Campus Can Ruti publica a la revista Frontiers in Psychology un estudi dut a terme conjuntament entre l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), la Fundació Lluita contra les Infeccions, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L’article posa de manifest com, durant la pandèmia, les activitats vinculades a la producció científica han estat majoritàriament dutes a terme per homes.

L’estudi ha comptat amb la participació de 147 persones del Campus Can Ruti –80% dones, 20% homes– i s’ha dut a terme mitjançant la realització d’enquestes durant els mesos de juliol a octubre de 2020. A partir dels resultats obtinguts, el grup de treball manifesta la necessitat de revertir aquesta situació incrementant la representació femenina en la producció científica i posant en valor la resta de tasques científiques menys reconegudes i executades majoritàriament per dones.

 

Menys producció científica i més activitats divulgatives per les dones

A través dels resultats de les enquestes, l’estudi analitza la producció científica, les activitats acadèmiques no remunerades i la salut mental de 147 científics i científiques del campus.

“Els resultats obtinguts demostren que, durant els mesos de juliol a octubre de 2020, en els que encara estaven vigents les mesures de restricció de mobilitat, les científiques del campus van enviar menys articles a revistes científiques, van sol·licitar menys beques i van aparèixer menys com a autores principals dels articles publicats en comparació amb els homes”, explica Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal d’IrsiCaixa i membre del grup de treball “Dones en Ciència” del Campus Can Ruti.

“D’altra banda, en canvi, l’estudi ens exposa que, en aquest període de temps, les activitats acadèmiques no reconegudes, com la divulgació en l’àmbit educatiu i la realització de revisions, són tasques que han estat més vinculades a dones que a homes”, comenta Miguel Marín López, investigador pre-doctoral d’IrsiCaixa i membre del grup de treball.

Si es comparen els resultats entre homes i dones amb persones dependents al seu càrrec, les diferències s’accentuen en el cas de la participació en activitats divulgatives i la sensació de tristesa en relació al propi biaix de gènere.

 

Posar en valor les tasques no vinculades directament amb la producció científica

“Les diferències observades a l’estudi han de servir per a que les institucions ofereixin mesures que reverteixin aquest biaix. Des del comitè de treball apostem per impulsar la participació activa de les dones en tasques vinculades amb el desenvolupament de la seva carrera científica”, manifesta Julia García-Prado, investigadora principal d’IrsiCaixa, membre del grup de treball i directora científica de l’IGTP.

El grup també defensa la necessitat d’introduir canvis en el sistema actual d’avaluació de la recerca de manera que tasques percebudes com a altruistes –tals com les activitats divulgatives en l’àmbit educatiu i la revisió d’articles– siguin paràmetres d’avaluació igual de vàlids que els relacionats amb la producció científica.

 

“Dones en Ciència” del Campus Can Ruti

El grup de treball “Dones en Ciència” del Campus Can Ruti promou l'equitat dins del campus, posant particularment èmfasi a la igualtat d'oportunitats de les dones i la consideració de la perspectiva de gènere en la investigació. Aquest grup multicèntric inclou membres de moltes de les institucions que pertanyen al Campus Can Ruti, localitzat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: