Skip to main content
Close
SARS-CoV-2
Teràpies

Un fàrmac aconsegueix, en models preclínics, prevenir la infecció pel SARS-CoV-2 i altres coronavirus

ciclodextrina farmaco sarscov2

Les β-ciclodextrines impedeixen la infecció pel SARS-CoV-2 i el HCoV-229E en cultius cel·lulars, teixits primaris i model animal

La pandèmia causada pel SARS-CoV-2 ha posat en evidència la manca de fàrmacs contra els coronavirus, una família de virus causant de diverses afeccions, des del refredat comú fins a malalties respiratòries greus. Ara, un estudi co-liderat per IrsiCaixa i el Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC, juntament amb la Universidad Católica San Antonio de Murcia, revela el potencial de les β-ciclodextrines com a fàrmac preventiu contra el SARS-CoV-2 i el HCoV-229E, virus representatius de dos dels quatre gèneres de la família coronavirus. En concret, l’equip mostra el potencial d’aquest fàrmac, escollit d’entre 116 compostos estudiats, el qual ha demostrat ser capaç d’impedir la infecció en cultius cel·lulars, teixits primaris i model animal. Comptar amb un fàrmac assequible i segur com les β-ciclodextrines permetria disposar d'estratègies de prevenció per a l’actual pandèmia del SARS-CoV-2 o possibles brots d’altres coronavirus, així com futurs coronavirus que puguin emergir.

Tot i que les vacunes han estat una eina clau pel control de la pandèmia del SARS-CoV-2, aquestes escassament arriben als països de renda baixa i poden ser poc efectives en persones amb un sistema immunitari compromès, vulnerables a patir una infecció greu. “Volem oferir una opció preventiva a aquest col·lectiu que actualment no està protegit, però també anem més enllà, ja que busquem fàrmacs que siguin d’ampli espectre, és a dir, que no només ens permetin evitar la infecció pel SARS-CoV-2 sinó també la d’altres subtipus del coronavirus”, explica Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal d’IrsiCaixa.

La cerca d’un fàrmac cost-efectiu, eficaç i amb potencial envers més d’un coronavirus

L’equip va començar l’estudi amb una llista de 116 fàrmacs existents i aprovats que, per les seves característiques, eren possibles candidats per a inhibir la infecció pel coronavirus. Gràcies a un estudi informàtic basat en el modelatge molecular, el personal investigador va seleccionar els 44 fàrmacs més prometedors, dels quals es van fer estudis de química computacional, virologia, biologia cel·lular i microscòpia electrònica. Totes aquestes dades van permetre identificar 4 compostos amb potencial per bloquejar la infecció pel SARS-CoV-2 i el HCoV-229E, dos virus que pertanyen als gèneres β i α coronavirus, respectivament. De tots els compostos que van avaluar, les β-ciclodextrines eren les que inhibien millor la infecció. En concret, les β-ciclodextrines han aconseguit prevenir la infecció pel SARS-CoV-2 i el HCoV-229E en cultius cel·lulars i en models que simulen l’epiteli nasal humà al laboratori. Però això no és tot, sinó que, si s’administra de manera intranasal en models animals, aquests no s’infecten o ho fan amb menor càrrega viral quan entren en contacte amb el SARS-CoV-2.

“Les evidències de la seva funció preventiva contra la infecció pel SARS-CoV-2 són clares i, tenint en compte que parlem d’un fàrmac assequible i altament segur, els resultats recolzen l’inici d’estudis clínics que permetin avaluar la utilitat d’aquest fàrmac com a antiviral profilàctic contra la COVID-19”, conclou Dàlia Raïch-Regué, investigadora sènior d’IrsiCaixa.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: