Resposta immunitària contra el virus

Resposta immunitària contra el virus

Amb l’arribada del nou coronavirus apareixen moltes incògnites; qui estarà protegit contra el virus? Quant temps durarà aquesta resposta? La podem caracteritzar? Des d’IrsiCaixa s’està avaluant la resposta immunitària de les persones que han passat la COVID-19 o que han estat vacunades. Així, l’equip investigador podrà caracteritzar els diferents tipus de resposta protectora, tant humoral com cel·lular, i estudiar quines parts del virus activen cada una d’aquestes respostes.

Aquesta línia de recerca permetrà fer un seguiment del temps que dura la protecció de les persones enfront el SARS-CoV-2, facilitant la gestió de la pandèmia i la valoració de possibles revacunacions. Per altra banda, l’estudi de les diferents respostes del sistema immunitari contra el virus serà útil per entendre els mecanismes bàsics que utilitza el cos humà per lluitar contra el virus, però també per desenvolupar noves vacunes o refinar les ja existents.

Immunitat humoral (anticossos)

Amb l’arribada del nou coronavirus apareixen moltes incògnites; qui generarà una resposta immunitària contra el virus? Quant temps durarà aquesta resposta? La podem caracteritzar? Des d’IrsiCaixa s’ha seguit la resposta immunitària de pacients que han passat la COVID-19 per tal de poder determinar quina és la durabilitat de les defenses que aquestes persones han generat contra el virus, així com quines diferències hi ha en la resposta immunitària en funció de la gravetat dels símptomes de la malaltia.

Per altra banda, també s’avalua la protecció que confereixen els anticossos de les persones vacunades o les que han passat la infecció contra les noves variants, com la descrita a Anglaterra o a Sudàfrica, entre d’altres.

Immunitat cel·lular (limfòcits T)

L’estudi de la resposta immunitària contra el SARS-CoV-2 ha demostrat que la immunitat cel·lular és clau per poder assolir la protecció total contra el virus i tenir una memòria immunològica a llarg termini. Aquest tipus d’immunitat forma part de la primera línia de defensa del nostre cos i se centra principalment en cèl·lules, com els limfòcits T, que ataquen el virus abans que s’hagin pogut generar anticossos. Des d’IrsiCaixa es vol entendre els mecanismes que segueix aquesta resposta immunitària en persones que han passat la COVID-19 i han generat anticossos, però també en aquelles que no n'han produït i que, per tant, en el seu cas la immunitat cel·lular ha estat crucial per fer front al virus. Per dur a terme aquests estudis s’estan desenvolupant tècniques que permetin avaluar aquesta resposta cel·lular contra el virus. Tota aquesta informació serà essencial per optimitzar el disseny de vacunes contra el nou coronavirus i entendre quina és la situació immunològica a nivell de població.

Col·labora en la nostra recerca contra el coronavirus

Entra a JoEmCorono i participa a la iniciativa solidària per la lluita contra el SARS-CoV-2. Et necessitem!

Vull donar

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: