Skip to main content
Close
Living Lab de Salut

Millorar el model de promoció de la salut mental a l’aula: un repte prioritari per la comunitat educativa

mental-6841357.png

El projecte ‘Escoles Sentinella’ detecta que un 12% de l’alumnat de l’ESO, un 37% de Batxillerat i un 47% de Cicles Formatius ha empitjorat el seu estat de salut mental arran de la COVID-19. Aquest curs acadèmic, el projecte busca consensuar, entre la comunitat educativa i científica i una àmplia diversitat d’actors socials, propostes per millorar la promoció de la salut mental a les aules.

Amb l’objectiu de monitoritzar i avaluar l’impacte de la COVID-19 als centres educatius, el passat curs 2020-2021 la Generalitat de Catalunya va impulsar el projecte Escoles Sentinella, liderat pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/sida de Catalunya (CEEISCAT) i que compta amb la col·laboració de diferents institucions científiques catalanes de referència, entre elles l’equip del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, que hi participa en el marc del projecte europeu CONNECT. A partir dels resultats de la recerca participativa implementada el passat curs a les Escoles Sentinella i les enquestes sobre l’impacte de la pandèmia en la comunitat educativa, la salut mental va ser identificada com a repte prioritari. Per aquest motiu, la recerca participativa d’aquest curs acadèmic té com a objectiu consensuar propostes de millora del model de promoció d’aquest repte de salut en l’àmbit educatiu.

 

La comunitat educativa posa el focus en la salut mental

El passat curs el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa va convidar a l’alumnat i professorat de diverses escoles a participar activament al projecte Escoles Sentinella per millorar el model de prevenció de la COVID-19 a les aules. A través d’un procés de recerca participativa, 22 docents i 868 alumnes van elaborar 58 recomanacions, validades posteriorment per la comunitat científica i educativa,. Les recomanacions es van englobar dins de cinc temàtiques: governança participativa; adaptació d’infraestructures; salut física, mental i social; comunicació i educació; desigualtats socials. D’aquestes, la salut mental va ser la temàtica sota la qual els participants van expressar més preocupació, i és per això que aquest curs s’ha prioritzat. Un altre fet que recolza la necessitat d’abordar la salut mental en l’àmbit educatiu són les enquestes realitzades pel CEEISCAT a les escoles, que indiquen que un 36% del personal educador, un 37% de l’alumnat de batxillerat i un 47% del de cicles formatius considera que ha empitjorat el seu estat de salut mental arran de la COVID-19.

 

Recerca participativa per abordar un problema complex

Un cop identificat el nou repte, el Living Lab d’IrsiCaixa es proposa involucrar la comunitat educativa i un gran ventall de professionals en un procés d’investigació participativa per millorar el model de promoció de la salut mental en l’àmbit educatiu. Per arribar a aquest objectiu, però, cal plantejar la salut mental com un problema complex en el que hi ha molts factors involucrats i que, per tant, s’ha d’abordar des d’una perspectiva sistèmica. “Vivim en un món interconnectat i els reptes són complexos, així que les solucions obtingudes des d’una sola perspectiva per canviar un aspecte concret no aconsegueixen resoldre el problema. Nosaltres proposem facilitar espais de co-creació per promoure canvis a nivell col·lectiu i treballar en xarxa per tal que la resolució dels problemes es faci des de l’arrel i tingui en compte les interconnexions de les diferents àrees i actors del sistema”, explica Rosina Malagrida, responsable del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, coordinadora del paquet de treball de recerca participativa del projecte Escoles Sentinella i partner del projecte europeu CONNECT.

Durant aquest curs, doncs, el Lab està implementant de nou un procés de recerca participativa. A l’inici d’aquest procés, s’han fet 6 grups de discussió amb el professorat, que han comptat amb 57 participants de 20 centres educatius. El proper objectiu és que  el mateix equip docent repliqui l’activitat amb l’alumnat, i l’alumnat amb les seves famílies. “Aquest procés aconsegueix implicar professionals, alumnat i famílies i, d’aquesta manera, obtenir una llista de recomanacions co-creada amb diversitat d’actors i que té en compte un gran ventall de perspectives per millorar  l’actual model de promoció de la salut mental”, comenta Laia Vives, gestora de projectes del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa.

En total, es preveu que el procés de recerca participativa sobre salut mental comptarà amb la implicació de 1500 alumnes, 50 classes i 40 professores i professors aproximadament. L’estudi culminarà en un Congrés Científic el dia 2 de juny de 2022 en el que l’alumnat presentarà les recomanacions a la comunitat científica i educativa, a professionals del sector, així com a l’administració pública. Posteriorment, s’organitzaran més grups de discussió amb professionals vinculats amb la salut mental per acabar elaborant un llistat final que integri les perspectives dels diferents actors.

La implementació de la recerca participativa pretén alhora millorar l’aprenentatge de les ciències a través del moviment Open Schooling, promogut per la Comissió Europea. Aquest moviment facilita activitats de resolució de problemes en les que l’alumnat adquireix coneixements i desenvolupa habilitats i actituds científiques per abordar temes sociocientífics. Per fer-ho, compten amb la participació de famílies i professionals científics, entre altres actors socials.

La participació de les famílies serà clau no només per les seves aportacions, que enriquiran els resultats de la recerca, sinó també perquè es facilitaran diàlegs sobre recerca entre mares, pares, filles i fills que, segons evidència científica recent, són essencials per garantir una bona percepció de la ciència i un bon aprenentatge per part de les famílies i l’alumnat.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: