Skip to main content
Close
SARS-CoV-2
Prevenció

Es demostra en humans que el CPC dels col·lutoris trenca la membrana del SARS-CoV-2 i redueix la quantitat de virus actiu a la saliva

cpc.jpg

Un assaig clínic demostra que glopejar durant un minut amb col·lutoris que contenen Clorur de Cetilpiridini (CPC) al 0,07% redueix la quantitat de SARS-CoV-2 infecciós present a la saliva de persones amb COVID-19

Un estudi liderat per la Fundació Lluita contra les Infeccions juntament amb l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació "la Caixa" i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– i la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb la col·laboració de DENTAID Research Center, ha demostrat la capacitat dels glopeigs bucals amb Clorur de Cetilpiridini (CPC) per trencar virus SARS-CoV-2 presents a la saliva, confirmant en humans els resultats que ja s'havien observat prèviament en estudis al laboratori realitzats pel personal investigador d'IrsiCaixa.

Aquesta investigació, realitzada a partir de mostres de saliva de persones infectades que van ser ateses a centres d’atenció primària, confirma la capacitat del CPC per trencar la membrana del virus. L’estudi ha permès demostrar in vivo que el SARS-CoV-2 perd la seva capacitat infecciosa, ja que al tenir la membrana destruïda no pot penetrar a les cèl·lules. Per tant, glopejar amb col·lutoris que contenen CPC al 0,07% podria ser una eina de prevenció eficaç envers la infecció causada per les diverses variants del coronavirus.

"Que un col·lutori amb CPC sigui capaç de reduir la capacitat d´infecció del SARS-CoV-2 a la saliva és una molt bona notícia, ja que l’ús de glopeigs bucals podria reduir la transmissió del virus entre persones", celebra la Dra. Andrea Alemany, investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions i primera autora de l'estudi.

Per part seva, la Dra. Núria Prat, directora de l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'ICS, destaca el paper de l'atenció primària en investigacions d'aquest tipus: “el fet de tenir accés directe a un gran volum de població, així com el treball conjunt de professionals de Medicina de Família, Infermeria i Odontologia dels centres d’atenció primària, ha permès realitzar el treball de camp necessari per dur a terme l’estudi”.

Un informe recent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca l'important paper que juga la prevenció i cura de la cavitat bucal en una bona salut general, i l'estreta relació existent amb les malalties cardiovasculars i la diabetis, entre d'altres. “Els resultats d’aquest estudi ens permeten confirmar la clara relació entre la cavitat bucal i la COVID-19, ja demostrada anteriorment. Aquesta relació deixa entreveure una possible via per evitar la disseminació del SARS-CoV-2”, conclou el Dr. Joan Gispert, director d’I+D+i a DENTAID.

 

Metodologia de l’estudi

Aquest estudi, publicat a la revista científica Journal of Dental Research, és el resultat d'un assaig clínic aleatoritzat, doble cec, paral·lel i controlat amb placebo, que es va dur a terme a 19 centres d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de Catalunya durant els mesos de febrer a juny de 2021. Hi van participar 118 persones adultes amb infecció per SARS-CoV-2 asimptomàtica o amb símptomes lleus de COVID-19, en les quals es va analitzar, mitjançant test ELISA, la quantitat de virus amb capacitat infecciosa. “Amb aquest test, a diferència de la PCR, podem veure la capacitat del CPC per trencar la membrana del virus, ja que detecta les proteïnes de la nucleocàpsida del SARS-CoV-2, que es troben a l'interior del virus”, explica la Dra. Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal d'IrsiCaixa i coautora de l'article. Els equips d'odontologia dels centres col·laboradors d'atenció primària de la Metropolitana Nord (ICS) van ser els encarregats de fer els procediments de l'estudi, coordinats pel personal investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. D'altra banda, totes les mostres van ser analitzades al departament de Microbiologia del Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord i a IrsiCaixa.

 

Un hàbit saludable

Aquestes conclusions afirmen que l'ús de glopeigs bucals podria sumar-se a altres estratègies per evitar la propagació del SARS-CoV-2, sobretot ara que la implementació de les mesures de protecció, com ara l'ús de mascaretes, està disminuint.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: