Skip to main content
Close
Teràpies

Els col·lutoris amb CPC redueixen la infectivitat de l’herpes simple tipus 1

CPC Herpes

Els col·lutoris que contenen CPC podrien ser una mesura segura, fàcil i cost-efectiva per limitar la infectivitat i la capacitat de transmissió del virus

Un estudi in vitro realitzat per l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– i el Dentaid Research Center ha conclòs que l'ús de col·lutoris que contenen clorur de cetilpiridini (CPC) pot reduir, en cultius cel·lulars, fins a 100 vegades la capacitat d'infecció de l'herpes simple tipus 1 (VHS-1). El CPC cobra, així, un paper rellevant com a agent envers aquest virus, a més de ser eficaç com a antisèptic bucal. L'estudii, publicat a la revista científica Viruses, reafirma la capacitat del CPC per reduir la infectivitat de certs virus, atès que el compost ja havia demostrat, en estudis anteriorsii realitzats in vitro i in vivo, la seva efectivitat davant de virus com el de la grip o el SARS-CoV-2.

La cavitat bucal és particularment susceptible a infeccions virals, principalment pel fet que es tracta de la principal porta d'entrada al nostre organisme de multitud de patògens. "Els experiments in vitro realitzats en aquest estudi apunten que els glopeigs bucals amb CPC podrien ser eficaços com a agents viricides davant dels virus causants d'infeccions bucals, com és el cas del virus de l'herpes simple (VHS-1)”, destaca el Dr. Manuel Bañó, investigador al Dentaid Research Center.

Per fer aquest estudi, col·lutoris amb CPC es van afegir a cultius de virus de l'herpes. Dos minuts després –temps equivalent a la durada d'un glopeig bucal–, s'ha retirat el CPC del cultiu viral i aquests virus s'han posat en contacte amb un cultiu de cèl·lules humanes. “Hem intentat simular un glopeig, però al laboratori. Així, hem vist que el virus que ha estat en contacte amb el CPC perd la capacitat d'infectar les cèl·lules. En canvi, si fem el mateix experiment però sense CPC, el virus continua infectant les cèl·lules”, detalla la Dra. Ester Ballana-Guix, investigadora principal d'IrsiCaixa.

En concret, l'assaig s'ha dut a terme amb dos col·lutoris, un d’ús diari amb una concentració del 0,07% de CPC, i un altre d'ús temporal com a coadjuvant al tractament de malalties periodontals i periimplantàries, amb una concentració del 0,05% de CPC. En totes dues situacions s'ha confirmat com aquest component és capaç de reduir la capacitat d'infecció del virus de l'herpes, tal com també es va demostrar en el cas del virus de la COVID-19. “Encara que cal fer assaigs clínics per avaluar la funció protectora del CPC a les persones, sabem que limitar la càrrega viral a la cavitat bucal és important, no només per limitar les reinfeccions i prevenir complicacions en casos d'infecció greu, sinó també per reduir la transmissió oral dels virus”, apunta Ballana.

Per tot això, fer glopeigs bucals amb col·lutoris que contenen aquest component podria ser un recurs addicional fàcil, assequible i segur per reduir la infectivitat de virus altament prevalents com el de l'herpes.

El virus de l’herpes simple tipus 1

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)iii, s'estima que 3.700 milions de persones menors de 50 anys a tot el món tenen infecció per VHS-1. Es tracta d'un virus que es propaga majoritàriament per contacte bucal i causa infeccions com nafres a la boca i zones contigües. La majoria de les persones que el pateixen no tenen símptomes o els símptomes són lleus, cosa que fa que puguin transmetre el virus a altres persones sense ser-ne conscients.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: