Skip to main content
Close
VIH
Teràpies
Sistema immunitari
Reservori viral

Un nou antiviral aplana el camí cap a la curació del VIH: menys reservori, inflamació i activació crònica del sistema immunitari

.

El triple efecte de l’obefazimod convertiria al fàrmac en un potencial candidat a l’hora de dissenyar estratègies de remissió del VIH

L’accés al tractament antiretroviral permet a les persones que viuen amb VIH portar una vida pràcticament idèntica a la de les persones que viuen sense el virus. No obstant, tot i que latent, el virus persisteix en l’organisme, i un dels principals reptes plantejats per la comunitat científica és aconseguir eliminar-lo completament del cos. Recentment, un estudi liderat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– i dut a terme en estreta col·laboració amb la Fundació Lluita contra les Infeccions ha demostrat, en un assaig clínic de fase 2 amb persones que tenen VIH i prenen tractament antiretroviral, que un nou fàrmac anomenat obefazimod és efectiu reduint la persistència del VIH a l’organisme, així com l’activació crònica del sistema immunitari i la inflamació. El triple efecte de l’obefazimod convertiria al fàrmac en un potencial candidat a l’hora de dissenyar estratègies de remissió del VIH.

Les persones que viuen amb VIH i prenen tractament antiretroviral, tot i tenir el virus indetectable a la sang, allotgen al seu organisme partícules virals que queden amagades i que, per tant, obliguen al sistema immunitari a estar en un constant estat d’alarma. Aquest fet, al seu torn, produeix inflamació. “Per estudis anteriors, intuíem que l’obefazimod ens podria ajudar a lluitar contra aquests trets característics de la infecció pel VIH, millorant l’estat general de l’individu i preparant el terreny per a futures estratègies de curació del VIH”, apunta el líder de l’estudi Javier Martínez-Picado, investigador ICREA a IrsiCaixa.

 

L’assaig clínic demostra que el fàrmac és segur i té una funció antiviral i antiinflamatòria

"L'obefazimod utilitza un mecanisme d’acció totalment innovador en el camp del VIH. Concretament, impedeix que a partir de l’ARN del virus, és a dir, del seu material genètic, es produeixin proteïnes essencials per a la creació de noves partícules de VIH”, detalla la primera autora de l’article Sílvia Bernal, investigadora del projecte durant la seva tesi doctoral a IrsiCaixa. Al mateix temps, el fàrmac desencadena l’activació de vies antiinflamatòries. Per avaluar l’efecte del fàrmac en les persones que viuen amb VIH, l’equip científic va realitzar un assaig clínic de fase 2 en el que es va fer el seguiment a 24 persones amb VIH que prenien obefazimod, a banda del tractament antiretroviral estàndard. Aquests individus van ser comparats amb un grup control de 12 persones sense VIH que únicament prenien obefazimod.

“Durant l’estudi, les persones amb VIH a les que se’ls hi va administrar obefazimod en adició al seu règim de teràpia antiretroviral se’ls hi va detectar una reducció del reservori total de VIH, de partícules virals lliures i una menor presència o atenuació de biomarcadors d’activació immunitària i inflamació. De fet, aquests resultats es veien més accentuats amb la dosi del fàrmac més elevada”, exposa el metge i investigador principal d’IrsiCaixa Roger Paredes, un dels autors de l’estudi. Un altre punt clau de l’estudi ha sigut la confirmació de la seguretat i tolerabilitat de l’obefazimod.

 

Un catalitzador per a la remissió del VIH

Els resultats obtinguts arran d’aquest estudi són d’especial rellevància donat que és una de les estratègies que millor ha funcionat fins ara a l’hora de reduir la mida del reservori. “Amb tot, percebem el fàrmac com una possible eina complementària a l’actual tractament del VIH, que ens podria ajudar a minimitzar la persistència del virus i evitar les complicacions derivades de la inflamació crònica”, conclou la investigadora d’IrsiCaixa Mª Carmen Puertas, una de les autores de l’article.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: