Skip to main content
Close

Servei de seqüenciació

El servei analitza les resistències que el VIH pot presentar davant el tractament antiretroviral.

Imatge de Servei Sequenciacio

Estudi del genoma del VIH per a un tractament més efectiu

Analitza la presència de mutacions que comporten resistències genotípiques del VIH als antiretrovirals seqüenciant els gens de la Transcriptasa Reversa, la Proteasa i/o la Integrasa. També realitza el test de Tropisme genotípic del VIH, és a dir, determina quin és el receptor cel·lular utilitzat pel virus per entrar a les cèl·lules. La detecció de les resistències es fa a partir de plasma. En el cas de les persones que tinguin una baixa càrrega de virus a la sang, l’equip compta amb la possibilitat d’ultracentrifugar la mostra per tal de poder obtenir resultats valorables també a partir del plasma d’aquests i aquestes pacients. 

El servei funciona des del 1999, i l’any 2002 el Servei Català de la Salut el va designar centre de referència per al test de resistències als antiretrovirals. En paral·lel a aquesta tasca assistencial, també participa en projectes de recerca i assajos clínics, en col·laboració amb altres institucions i companyies farmacèutiques. 

Aquest servei es troba dins la plataforma CERCA GINYS, finançada per CERCA amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya.

.

Més informació 

Responsable: Teresa Puig

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: