Skip to main content
Close

Servei de processament i conservació de mostres

El servei processa mensualment al voltant de 300 mostres biològiques per a l’estudi de malalties, principalment infeccioses.

Imatge Serveis Cientificotecnics

Més de 25 anys d’experiència gestionant una de les col·leccions de mostres més grans a nivell estatal

En funcionament des del 1993, l’objectiu d’aquest servei és donar suport a la investigació científica en l’àrea de la biomedicina, a través del processament i emmagatzematge de mostres destinades a la recerca tant bàsica com clínica. El servei va néixer com una peça essencial per la recerca en el camp del VIH/sida i actualment, gràcies a més de 25 anys d’experiència en el processament i conservació de mostres, l’equip treballa amb mostres d’una gran varietat de malalties, principalment infeccioses, com la infecció pel VIH, la COVID-19, les Hepatitis o la verola del mico. Des de la seva creació, el servei ha processat més de 120.000 mostres de pacients i està gestionant una de les col·leccions de mostres més grans a nivell estatal

El servei compta amb un laboratori de bioseguretat de nivell 2 equipat per assegurar el correcte processament i conservació d’una extensa varietat de mostres humanes. Les instal·lacions també inclouen diverses sales de criobiologia dotades d’ultra-congeladors (-80ºC) i tancs de nitrogen líquid (-196ºC), monitoritzats permanentment a través d’un sistema de registre automatitzat i un mòdul d’alarmes remotes. 

L’equip humà té una experiència de més de 25 anys en el desenvolupament de les tècniques d’aïllament i conservació de PBMCs, plasma, sèrum, orina, femta, semen, biòpsies i rentats vaginals, entre d’altres. El servei processa una mitjana de 300 mostres mensuals

Tot i tenir uns Procediments Normalitzats de Treball interns, en els casos d’estudis multicèntrics el servei s’adapta als protocols de processament i conservació de mostres proposats pels promotors i a les exigències de control de qualitat i registre de variables de cada cas particular. 

Aquest servei es troba dins la plataforma CERCA GINYS, finançada per CERCA amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya.

.

Més informació 

Responsable: Eulàlia Grau 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: