Skip to main content
Close
maria_nevot_edited.jpg

Maria Nevot Banús

Investigador/a sènior
Equip
Biografia

Llicenciada en Farmàcia i doctora a la Universitat de Barcelona. Des del 2007, la seva carrera científica s'ha centrat en l'estudi de virus RNA, concretament el VIH, el VHC i, des del 2020, el SARS-CoV-2. Com a investigadora postdoctoral a IrsiCaixa, ha participat en estudis d'inhibició de la replicació del VIH mitjançant l'ús d'RNA d'interferència per explorar la capacitat evolutiva i els mecanismes d'escapament viral (Nevot et al., 2011). També ha participat en estudis amb pacients coinfectats per VIH i VHC, concretament en casos d'hepatitis aguda en pacients VIH positius, dels quals s'està observant un increment en els darrers anys (Nevot et al., 2014). Fins el 2020, el seu treball se centrava en l'estudi de l'efecte de les mutacions sinònimes en la capacitat replicativa i evolutiva del VIH-1 (Martrus et al., 2013; Martinez et al., 2016; Nevot et al., 2018).

Des de l'any 2020 s'ha centrat en l'estudi de la condició post COVID-19 amb l'objectiu d'investigar els mecanismes fisiopatològics subjacents que causen aquesta malaltia, centrant-se especialment en el paper de les cèl·lules NK (Natural Killer). Les cèl·lules NK formen part del sistema immunitari innat i tenen un paper molt rellevant en diferents processos fisiològics, com el control de malalties infeccioses i el càncer. Actualment, la seva línia d’investigació està centrada en el paper de les cèl·lules NK en infeccions virals persistents i en diferents tipus de càncers.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: