Skip to main content
Close
maria_nevot_edited.jpg

Maria Nevot Banús

Investigador/a sènior
Equip
Biografia

Llicenciada en Farmàcia i doctora a la Universitat de Barcelona. Des del 2007, la seva carrera científica s'ha centrat en l'estudi de virus RNA, concretament el VIH, el VHC i,  des del 2020, el SARS-CoV-2. Com a investigadora postdoctoral a IrsiCaixa, ha participat en estudis d'inhibició de la replicació del VIH mitjançant l'ús d'RNA interferents per explorar la capacitat evolutiva i els mecanismes d'escapament viral (Nevot et al., 2011, DOI: 10.1016/j.jmb .2011.08.035). També ha participat en estudis amb pacients coinfectats per VIH i VHC, concretament en casos d'hepatitis agudes en pacients VIH positius, dels quals s'està observant un increment en els darrers anys (Nevot et al., 2014, DOI: 10.1111/JVH. 12254). Fins al 2020, el seu treball se centrava en l'estudi de l'efecte de les mutacions sinònimes en la capacitat replicativa i evolutiva del VIH-1 (Martrus et al Retrovirology 2013; Martinez et al Trends in Microbiology 2016; Nevot et al J Virol 2018).

Des de la seva incorporació l'any 2020 al grup de Recerca Traslacional en Immunologia i Envelliment (TRIA), s'ha centrat en l'estudi de la condició post COVID-19 amb l'objectiu d'eliminar els mecanismes fisiopatològics subjacents que causen aquesta malaltia. El seu treball s'ha centrat a explorar les diferents hipòtesis a l'origen d'aquesta condició (disfunció immunològica, persistència viral, autoimmunitat, dany endotelial, etc.), amb un èmfasi especial en el paper de les cèl·lules NK.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: