Skip to main content
Close

IrsiCaixa i l’Obra Social ”la Caixa” lideren RRI Tools, un projecte que es duu a terme a 30 països d’Europa per transformar la relació entre la ciència i la societat

  • El projecte RRI Tools, tot just iniciat i amb una durada de tres anys, té 26 socis i 7 milions d’euros de pressupost per fomentar la Recerca i la Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) a Europa.
  • L’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa” coordina el projecte, mentre que la Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio), de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa s’encarregarà de la coordinació adjunta i del centre d’activitat espanyol d’RRI Tools. El projecte ha estat guanyat en la darrera ronda de finançament competitiu del 7è Programa Marc (7PM).
  • 19 centres d’activitat, anomenats RRI Hubs, s’encarregaran de la implementació del projecte a 29 països d’Europa, inclosos 25 estats membres de la Unió Europea i 4 estats associats. IrsiCaixa, impulsat conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, coordinarà el Hub d’Espanya.
  • L’RRI és un procés en què tots els actors socials treballen conjuntament per alinear la Recerca i la Innovació (R+I) amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. L’RRI serà central dins d’Horitzó 2020, el nou Programa marc de recerca i innovació de la Comissió Europea (2014-2020), que tindrà com a eix vertebrador el programa «Ciència per i amb a la societat».

La Recerca i la Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) és un procés en el qual tots els actors socials (investigadors, ciutadans, polítics, empreses, educadors, etc.) treballen conjuntament per alinear la Recerca i la Innovació (R+I) amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat europea.

El projecte RRI Tools desenvoluparà un conjunt innovador i creatiu d’eines destinades a la sensibilització, formació, difusió i aplicació de l’RRI a Europa. Impulsat per un consorci de 26 institucions que inclouen 29 països, estarà dirigit i dissenyat per tots els actors de la cadena de valor de l’R+I, tot i que se centrarà especialment en els responsables de les polítiques de recerca a fi de tenir un impacte significatiu en la futura governança de l’R+I.

 

 

IrsiCaixa coordina un dels 19 Hubs europeus
Un total de 19 Hubs nacionals facilitaran la participació dels diferents actors en el procés de desenvolupament i difusió del conjunt d’eines, i promouran l’RRI entre els diferents actors implicats de l’àmbit local i nacional. Segons Rosina Malagrida, coordinadora del Hub d’Espanya i de la Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio) d’IrsiCaixa, “una major implicació dels diferents actors en el procés de Recerca i Innovació facilitarà noves fórmules de col·laboració que vehicularan la suma d’esforços per construir entre tots un país d’alt valor afegit. Dins el projecte RRI Tools, necessitarem la col·laboració de tots els actors per consensuar com volem començar a caminar en aquest innovador procés que defineix l’RRI. Per això, des dels Hubs impulsarem la creació d’una comunitat de pràctica, a través de la qual compartirem bones pràctiques, reflexionarem sobre com volem evolucionar i fomentarem l’RRI a Europa”.

RRI Tools és un projecte col·laboratiu i inclusiu que té com a objectiu augmentar la creativitat i la propietat compartida del procés d’R+I. Entre els membres del consorci hi ha fundacions, universitats i centres educatius, centres de recerca, museus i centres de ciència, xarxes paneuropees, representants del món empresarial i empreses tecnològiques. El seu objectiu últim és establir una comunitat de pràctica que reuneixi totes les persones i institucions que treballen en aquesta nova visió del desenvolupament científic i social. «Estem segurs que RRI Tools contribuirà a l’estratègia Horitzó 2020, ajudant a transformar la recerca i la innovació a Europa en un procés dirigit als grans desafiaments del nostre temps, en què la deliberació amb la societat ha de ser una obligació», diu Ignasi López, de la Fundació ”la Caixa”, coordinador del projecte.

L’RRI abraça sis sectors relatius a la recerca i la innovació: la participació pública, l’educació formal i no formal, la igualtat de gènere, l’ètica, el lliure accés als resultats de la recerca, i la mateixa governança de l’R+I. La Recerca i la Innovació Responsables seran centrals dins d’Horitzó 2020, el nou Programa marc de recerca i innovació de la Comissió Europea (2014-2020). En paraules de Philippe Galiay, cap d’Unitat a la Direcció General de Recerca de la Comissió Europea durant la reunió de llançament del projecte, «la iniciativa “Ciència per i amb la societat”, que forma part d’Horitzó 2020, és l’evolució natural del programa “Ciència i societat” del 7PM, mentre que la RRI és un tema transversal en tot Horitzó 2020».

 

RRI Tools: www.rri-tools.eu

 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: