Skip to main content
Close
VIH
Vacunes

IrsiCaixa dissenya partícules similars al VIH que indueixen una resposta immunitària efectiva en estudis preclínics

Vacuna VIH

Aquestes partícules poden ser útils com a vacunes terapèutiques o preventives del VIH, i són la base d'una plataforma de vacunes adaptable per fer front altres malalties, com el càncer

El VIH és capaç d’escapar-se de les defenses que tenim els humans per combatre’l. És per això que moltes de les estratègies terapèutiques contra el VIH busquen reactivar la resposta del sistema immunitari per tal que aquest pugui dur a terme la seva funció i elimini el virus. Ara, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa ha produït partícules similars a virus (VLPs de les seves sigles en anglès Virus Like Particles) que contenen parts del VIH però que no són infeccioses i que, en estudis preclínics, estimulen el sistema immunitari. Aquestes partícules desencadenen una producció de grans quantitats d’anticossos efectius. Els resultats obtinguts són una prova de concepte que, tot i que és necessària una optimització de la resposta immunitària generada per les partícules, la plataforma de vacunes dissenyada a IrsiCaixa és funcional i té potencial com a estratègia preventiva i/o terapèutica contra el VIH i altres malalties infeccioses, però també com a estratègia terapèutica contra el càncer.

Els antígens són partícules detectades per les nostres defenses com a molècules alienes al propi cos. Quan el sistema immunitari topa amb un antigen, entén que està davant d’una amenaça i activa una resposta protectora per tal d’eliminar-la. “Nosaltres volem identificar i utilitzar aquests antígens per ensenyar-los al sistema immunitari i que aquest iniciï tots els processos necessaris per eliminar el VIH. Aquest virus, però, és molt complex i, per fer-li front, cal exposar el sistema immunitari a una elevada quantitat d’antígens per tal d’aconseguir efecte. Això és un gran repte perquè produir proteïnes grans i a tanta densitat és molt complicat”, explica Julià Blanco, investigador principal d’IrsiCaixa i IGTP. Per fer-ho, l’equip investigador ha dissenyat partícules similars a virus, les quals es caracteritzen per no ser infeccioses i per no poder-se multiplicar, que contenen més de 2.000 proteïnes similars a la gp41 del VIH, una densitat proteica més de 10 vegades superior a la que contenen les VLPs generades fins el moment.

 

Les VLPs indueixen una forta resposta d’anticossos

Mitjançant estudis preclínics, l’equip investigador ha pogut demostrar que la vacunació amb partícules similars a virus genera una gran resposta immunitària. Aquesta resposta està centrada en la producció d’anticossos envers les proteïnes del VIH presents a les VLPs. “En estudis preclínics, els nivells d’anticossos produïts després de la vacunació són 100 vegades més elevats en comparació amb els que presenten altres vacunes testades”, comenta Ferran Tarrés, primer autor de l’article i investigador del projecte durant la seva tesi a IrsiCaixa. Tot i que aquests anticossos no han demostrat neutralitzar el VIH, és a dir, no bloquegen la infecció, sí que podrien desenvolupar altres funcions molt útils, com la destrucció de cèl·lules infectades. “Per demostrar-ho, hem testat l’efectivitat de les VLPs contra cèl·lules cancerígenes modificades expressament per a que produeixin la proteïna gp41, l’antigen del VIH que presenten les VLPs i, per tant, pels quals el sistema immunitari generarà anticossos. D’aquesta manera hem pogut veure que la vacuna sí és efectiva ja que, en aquest context, produeix anticossos capaços d’unir-se a les cèl·lules cancerígenes i activar una resposta immunitària que les ataqui, disminuint la progressió del tumor”, detalla Carmen Aguilar, investigadora sènior d’IrsiCaixa. “Totes aquestes dades permeten demostrar que, tot i que cal optimitzar el disseny de l’antigen utilitzat per tal d’aconseguir una resposta neutralitzant en el cas del VIH, la plataforma de vacunes és efectiva i serveix com a estructura per seguir treballant en les vacunes terapèutiques”, remarca Blanco.

 

Una plataforma de vacunes disponible contra el VIH i altres malalties

Les VLPs són una estratègia que permet generar vacunes contra qualsevol amenaça que assetgi al cos i que sigui reconeixible pel sistema immunitari. “Podem crear VLPs ‘a la carta’, és a dir, hem generat una plataforma de vacunes que ens permet dissenyar partícules que ataquin l’amenaça que nosaltres decidim, des del VIH fins a les cèl·lules cancerígenes”, afirma Jorge Carrillo, investigador principal d’IrsiCaixa. El repte d’aquesta estratègia, però, és trobar la molècula ideal per incorporar a les partícules, ja que aquesta ha de ser capaç d’activar el sistema immunitari i despertar una resposta prou potent com per eliminar l’agent estrany. IrsiCaixa està treballant per identificar els antígens més òptims contra el VIH i alguns càncers, com el de pàncrees. “Els resultats d’aquest estudi són molt útils per saber com ha de ser la molècula que hem d’incloure en les VLPs contra el VIH i ens orienta per seguir avançant pel bon camí”, conclou Blanco.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: