Skip to main content
Close
Julià Blanco

Julià Blanco Arbués

Investigador/a principal
Equip
Biografia

Julià Blanco, doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona des de l’any 1994, lidera el grup de Virologia i Immunologia Cel·lular d’IrsiCaixa. Ha investigat de manera extensa el paper de la glicoproteïna de l’envolta del VIH (Env) en les interaccions virus-cèl·lula i cèl·lula-cèl·lula, així com la citopaticitat en un entorn translacional. In vivo, ha explorat els mecanismes que intervenen en la depleció de les cèl·lules T-CD4, amb l’anàlisi de la contribució dels factors virològics i immunològics que modulen la supervivència de les cèl·lules B i les CD4.

Simultàniament, el seu equip ha desenvolupat models experimentals per a l’anàlisi de la transmissió del VIH cèl·lula a cèl·lula i de la mort cel·lular induïda per Env. El coneixement generat al voltant de la funció d’Env també s’ha demostrat útil per a l’anàlisi de fàrmacs anti-Env i de mecanismes d’acció d’anticossos anti-Env, cosa que contribueix a una millor comprensió de la protecció dels anticossos enfront de l’adquisició i propagació del VIH. El doctor Blanco és cofundador d’AlbaJuna Therapeutics, SL, una spin-off d’IrsiCaixa destinada al desenvolupament d’anticossos sintètics contra el VIH, i professor associat de la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la UVic-UCC.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: