Skip to main content
Close
.

Valentina Triviño Vence

Full stack web developer
Grup de recerca
Equip
Biografia

Enginyera Biomèdica amb doble titulació per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Enginyeria Julio Garavito de Bogotà/Colòmbia. Valentina va realitzar les pràctiques universitàries a l'àrea d'enginyeria biomèdica i investigació a l'Hospital Clínic de Barcelona, on va dur a terme un estudi sobre la problemàtica del soroll als hospitals, arribant a proposar una solució i una anàlisi enfocada a l'àrea d'ús de biomaterials. Paral·lelament, va desenvolupar el seu projecte final de grau al centre de recerca EEBE de la UPC, on va iniciar una investigació per dur a terme la síntesi d'ATP en matrius de microfibres, per desenvolupar un motor cel·lular in vitro. Va treballar durant dos anys a una startup centrada a l'àrea aeroespacial, on va exercir com a investigadora de mercat i fundraiser, i posteriorment va entrar al departament d'enginyeria de la mateixa empresa on va començar a treballar com a desenvolupadora de programari.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: