Skip to main content
Close
Biografia

Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Sandra Franco va començar la tesi doctoral l’any 2000 en el grup d’Hepatitis Virals dirigit pel doctor Juan Carlos Sáiz de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (centre reconegut internacionalment). La seva recerca se centrava en l’estudi de la biologia molecular del virus de l’hepatitis C (VHC) en individus monoinfectats amb diversos graus de fibrosi hepàtica (HCC i cirrosi) i diferents tipus de resposta als tractaments amb IFN+Rbv. D’aquí van sorgir 5 publicacions en revistes científiques de renom internacional. Al final del 2001 va continuar el doctorat a l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, en el grup de Variabilitat Genètica del VIH i el VHC dirigit pel doctor Miguel Ángel Martínez. La seva recerca es va centrar en l’estudi de la regió NS3 proteasa del VHC. Després d’obtenir el doctorat en Biologia per la Universitat de Barcelona, va continuar com a investigadora postdoctoral a IrsiCaixa. Els seus estudis se centren en la recerca de nous antivirals contra el VHC (de la qual va sorgir una patent en col•laboració amb l’Institut Químic de Sarrià [IQS]), en l’estudi de les quasiespècies i de les variants minoritàries del VHC, en el sistema de cultiu cel•lular del VHC i en l’estudi de la relació de polimorfismes (SNP) genètics i el desenvolupament de la malaltia hepàtica en individus coinfectats pel VIH i el VHC.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: