Skip to main content
Close
Càncer

Projecte InMaM: immunoteràpies innovadores per tractar el càncer de mama

hospital

El projecte col·laboratiu InMaM del Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud, en què participen Catalunya i el País Basc, busca trobar nous tractaments basats en immunoteràpia contra el càncer de mama en estat metastàtic

Segons l'Organització Mundial de la Salut, el càncer de mama és el tipus de càncer més comú, i el 2020 va afectar més de 2,2 milions de persones. És la principal causa de mortalitat entre les dones i s'estima que 1 de cada 12 el patiran al llarg de la seva vida. El tractament del càncer de mama ha experimentat un gran avenç en les darreres dècades gràcies a la combinació de la detecció precoç, nous fàrmacs, radioteràpia i quimioteràpia. Tot i això, encara queda molt camí per recórrer, concretament en els casos de càncer de mama avançats, en què ja hi ha metàstasi, que són, a hores d'ara, incurables.

La introducció dels inhibidors de CDK4/6 ha suposat una revolució en el tractament del càncer de mama metastàsic, degut al bon perfil de toxicitat i bona resposta. Tot i així, no totes les pacients responen i/o acaben progressant. D'altra banda, els avenços en investigació sobre el mecanisme d'acció d'aquests inhibidors apunten a un paper regulador davant de la resposta immunitària de les pacients. Les CDKs (de l'anglès cyclin dependent kinases) són proteïnes involucrades en el creixement del tumor, d'aquí l'interès a trobar maneres eficaces per inhibir-ne l'acció. En aquest context, el projecte col·laboratiu InMaM busca caracteritzar detalladament la capacitat immunomoduladora d'aquests fàrmacs i el seu impacte sobre el desenvolupament del tumor.

Així, l'objectiu del projecte és definir i caracteritzar els mecanismes moleculars responsables dels efectes  immunomoduladors dels inhibidors de les proteïnes CDK4/6, per tal de proporcionar una base biològica per al desenvolupament de biomarcadors de resposta al tractament i noves estratègies immunoterapèutiques.

Per això, els investigadors del projecte InMaM utilitzen tècniques capdavanteres per analitzar l'activitat dels gens, a nivell unicel·lular, i així poder identificar i caracteritzar l'efecte del tractament amb inhibidors de CDK4/6 sobre el sistema immunitari i les seves vies reguladores en pacients. En aquesta anàlisi es poden identificar biomarcadors putatius de resposta al tractament que alhora també permetran monitoritzar la progressió de la malaltia i de la resposta antitumoral a la sang.

Així mateix, els resultats derivats d'aquest projecte permetran desenvolupar noves estratègies immunoterapèutiques i models d'estudi al laboratori per fer proves preclíniques de concepte i determinar l'eficàcia de nous fàrmacs per al seu potencial ús clínic.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: