Skip to main content
Close
mariona_parera_edited.jpg

Mariona Parera Sallent

Tècnic/a de laboratori
Grup de recerca
Equip
Biografia

Mariona Parera va cursar els estudis de tècnic superior de laboratori a l’Institut Bonanova de Barcelona, i va fer les pràctiques al laboratori d’anàlisis clíniques de la Clínica Corachan i al grup d’Hepatitis Viral de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
Després de treballar al banc de sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron, el 1999 va entrar al grup del doctor Miguel Ángel Martínez, d’IrsiCaixa, on treballava amb el VIH i el VHC. Al final del 2013 va passar al grup del doctor Roger Paredes, en el qual treballa en l’anàlisi del microbioma amb seqüenciació massiva i altres tècniques de biologia molecular.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: