Skip to main content
Close

La presència de variants minoritàries del VIH resistents als fàrmacs duplica el risc de fracàs del tractament antiretroviral en els pacients seropositius

  • Investigadors de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, han participat en un estudi que demostra que algunes persones seropositives presenten variants del virus del VIH que són resistents als fàrmacs antiretrovirals i que no són detectables amb els tests de resistència que es fan habitualment.
  • L’estudi, liderat per la Universitat de Harvard, demostra que la presència d’aquestes variants minoritàries resistents duplica el risc de fracàs del tractament, cosa que suposa un risc semblant al de no prendre’s la medicació correctament.
  • IrsiCaixa treballa per incorporar nous tests de resistència molt més sensibles que els actuals, que permetrien evitar el fracàs del tractament antiretroviral en 1 de cada 11 pacients en els quals els tests actuals no detecten resistències.

El Journal of the American Medical Association, una de les principals revistes mèdiques del món, publica en el seu número del 6 d’abril un estudi que demostra que la presència de variants minoritàries del VIH resistents als fàrmacs duplica el risc de fracàs del tractament antiretroviral.

En l’estudi hi ha participat el Dr. Roger Paredes, investigador de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa -impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- i metge de la Unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. L’estudi ha estat liderat per la Universitat de Harvard i hi han participat diversos centres internacionals com la Universitat de Zurich, la Universitat de Yale i el University College de Londres.

Les variants minoritàries del VIH
Cada pacient seropositiu està infectat per milers de virus del VIH una mica diferents entre ells, que s’anomenen variants virals. Algunes variants són més freqüents que les altres i, a vegades, incorporen mutacions que provoquen resistència als fàrmacs, és  a dir, fan que el tractament no sigui eficaç. Abans que un pacient comenci un tractament antiretroviral, sempre es verifica que els virus que té no siguin resistents a aquella medicació, mitjançant els anomenats “tests de resistència”.

Els tests de resistència habituals, però, només detecten les variants virals més freqüents, és a dir, aquelles presents en més d’un 15%-20% dels virus que infecten cada pacient. Però el tractament també fracassa en alguns pacients que, aparentment, no tenen virus resistents. L’estudi publicat ara demostra que, en alguns casos, això és perquè, en realitat, aquests pacients tenen virus resistents minoritaris que no es detecten pels mètodes habituals.

La relació entre les variants minoritàries i el fracàs del tractament
En l’estudi publicat al Journal of the American Medical Association s’han analitzat mostres d’un total de 985 pacients que, segons els tests de resistència que es fan servir habitualment, no presentaven virus resistents. Per analitzar-les, s’han utilitzat tècniques de seqüenciació massiva de virus que permeten detectar variants presents en fins a un 0,1% dels virus del VIH de l’organisme. Amb aquests tests ultrasensibles s’ha vist que un 14% dels pacients que aparentment no tenien virus resistents, de fet, tenien variants minoritàries resistents que no s’havien detectat.

En el conjunt de pacients sense resistències de cap mena, el tractament fracassava en un 15% dels casos, mentre que en els pacients amb variants minoritàries el fracàs era del 35%. Per tant, l’estudi demostra que la presència de les variants minoritàries resistents duplica el risc que el tractament no funcioni. Aquest risc és equivalent al que comporta no prendre’s la medicació correctament.

La detecció de variants minoritàries resistents als fàrmacs, que no es podien detectar amb els tests de resistències utilitzats habitualment, ha estat possible gràcies a l’aplicació d’eines de seqüenciació massiva de virus al diagnòstic clínic. Aquestes eines permeten fer tests de resistències més acurats i millorar així el  diagnòstic i, per tant, el tractament dels pacients seropositius. Si aquests tests de resistència més acurats es generalitzessin, es podria evitar el fracàs del tractament en un 1 de cada 11 pacients.

Aquesta forma de diagnòstic, que actualment es troba en fase beta, s’està desenvolupant per poder-la aplicar a tots els pacients seropositius en un termini de dos anys. Aquests són els càlculs del grup d’Epidemiologia Molecular d’IrsiCaixa, un grup de recerca pioner en el desenvolupament d’eines ultrasensibles per al diagnòstic de resistències al tractament antiretroviral, dirigit pel Dr. Roger Paredes i que compta amb la col•laboració dels investigadors Christian Pou, Marc Noguera, Susana Pérez, Rocío Bellido, Mattia Schiaulini i Cristina Rodríguez.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: