Skip to main content
Close

IrsiCaixa s’integra dins de l’Aliança IRISCAT de centres de recerca i innovació del sistema de salut de Catalunya

_mg_6709.jpg

IrsiCaixa és un dels centres de recerca catalans que s’ha adherit a l’Aliança IRISCAT, una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que pretén desenvolupar una estratègia coordinada dels centres vinculats a l'Institut Català de la Salut (ICS) per impulsar i fer més competitiva la recerca translacional i clínica, potenciant aquest hub del sud d'Europa.

IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya) pretén desenvolupar una estratègia coordinada per aprofitar millor els avantatges d'actuar de forma col·laborativa. La seva visió és millorar la recerca translacional i clínica del sistema català de la salut per, en conseqüència, millorar la salut de la població del país.

Un dels reptes de l’estructura és englobar el major nombre possible de centres. De moment, les institucions ja estan treballant de manera conjunta per dissenyar un pla que defineixi les línies estratègiques de l'aliança: 1) l’impuls a la recerca clínical i translacional; 2) les línies científiques interinstitucionals; 3) la internacionalització; 4) la innovació; 5) els serveis cientificotècnics de suport a la recerca; 6) l’administració i suport a la gestió, i 7) la recerca i innovació responsables (RRI).

Impacte de la recerca en salut a Catalunya

IRISCAT compta amb la col·laboració de centres de recerca, hospitals, universitats i altres entitats de Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergès, va defensar durant una reunió amb totes les entitats el passat 6 de febrer “un teixit productiu de qualitat que generi llocs de treball qualificats i amb un elevat valor afegit”.

El sector vinculat a la recerca en salut agrupa a 223.000 persones i representa el 7%de l’ocupació a Catalunya. Genera 31.087 milions d’euros l’any i representa el 7,2% del PIB de la regió.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: