Skip to main content
Close

Estudis preliminars apunten que no totes les persones positives en el test d’anticossos contra el SARS-CoV-2 estan immunitzades contra el virus

_mg_9349.jpg

Les primeres anàlisis apunten que un 44% de les persones que han patit la infecció de manera lleu o asimptomàtica tenen un nivell d’anticossos molt baix i amb poca capacitat neutralitzant | Segons aquests resultats, el positiu en un test d’anticossos podria no garantir protecció contra el SARS-CoV-2

Les primeres anàlisis realitzades amb plasma de persones que han estat exposades al SARS-CoV-2 i han generat anticossos neutralitzants contra el virus suggereixen que un 44% de les persones que han patit la infecció de manera lleu o asimptomàtica tenen un nivell molt baix d’anticossos neutralitzants, i la meitat d’aquests no presenten cap activitat neutralitzant, la qual cosa indica que podrien no estar protegides davant d’una segona infecció. Aquesta tendència es reverteix en les persones que han patit la infecció de manera greu, que presenten fins a 10 cops més d’anticossos que els individus amb infecció lleu. Davant d’aquest fet, els científics subratllen la necessitat que tothom mantingui les mesures d’higiene i distanciament social perquè la presencia d’anticossos podria no garantir la immunitat davant el coronavirus.

Són dades preliminars del consorci format per IrsiCaixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), amb el suport de la farmacèutica Grifols.

Fins al moment, els investigadors han analitzat als laboratoris d’Alt Nivell de Bioseguretat del CReSA, amb l’equip de Júlia Vergara-Alert i Joaquim Segalés, les dades les dades d’un conjunt de 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra el SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents graus de gravetat de la malaltia. Segons els resultats, un 44% dels 29 individus que van patir infecció lleu tenen actualment nivells d’anticossos per sota del límit de detecció fiable. D’aquests, la meitat  no presenten cap activitat neutralitzant i són, des d’aquest punt de vista, indistingibles dels controls no infectats. El 56% restant, en canvi, han generat anticossos per sobre del llindar. “Caldrà estudiar el perquè d’aquestes diferències, però mentrestant aquests resultats ens indiquen que donar positiu en un test no ens assegura immunitat davant del virus”, adverteix Julià Blanco, investigador d’IrsiCaixa i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que lidera des d’IrsiCaixa el projecte de recerca d’una vacuna contra el SARS-CoV-2.

 

Deu dies per generar resposta immunitària

Per la seva banda, les persones que van ser hospitalitzades van generar aproximadament 10 vegades més anticossos neutralitzants que les que van tenir una evolució clínica lleu. “Probablement això és degut a que el seu sistema immunitari ha estat exposat a una quantitat més elevada de virus i això ha fet que reaccioni d’una manera més potent”, indica Blanco. Els investigadors també han constatat que en les persones hospitalitzades la resposta es va generar aproximadament 10 dies després de l’aparició de símptomes.

En conseqüència, els científics alerten que la presència d’anticossos per si mateixa podria no garantir la immunitat davant d’una segona infecció, i subratllen la necessitat que tothom mantingui les mesures de precaució bàsiques: higiene de mans, ús de mascaretes i distanciament social.

Els investigadors també apunten que, en el cas de les persones que van passar la infecció d’una manera lleu, la manca d’anticossos podria suggerir que altres factors immunològics han aconseguit controlar la replicació del virus. En primer lloc, la immunitat innata, que és la resposta immunitària genèrica, no específica contra un patogen concret i que no és a llarg termini. I en segon lloc, la immunitat cel·lular, que és aquella exercida pels limfòcits T i que pot destruir els patògens residents dins de cèl·lules, on no hi poden arribar els anticossos. “Tot això s’ha de continuar investigant, però encara que es demostri que la contenció de la primera infecció fos gràcies a aquests factors, no sabem si seran igual d’eficaços en el cas d’una segona exposició al virus”, adverteix Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: