Skip to main content
Close

Es demostra l’alta eficàcia d’un nou fàrmac contra el VIH, superior a altres fàrmacs actuals

  • El fàrmac ja està aprovat a Europa, Austràlia, Canadà i EUA, i està en vies de ser aprovat a Espanya.
  • L’estudi que demostra l’eficàcia del nou fàrmac es publica avui, 1 d’abril, a la prestigiosa revista científica internacional The Lancet.
  • En ell, han participat investigadors de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de la Fundació Lluita contra la Sida de la Unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias, a Badalona, juntament amb investigadors nacionals i internacionals.

Un estudi publicat a la revista The Lancet, en què han participat, juntament amb investigadors nacionals i internacionals, investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i de la Fundació Lluita contra la Sida de la Unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias, a Badalona, demostra l'alta eficàcia d'un nou fàrmac contra el VIH que ja està aprovat als EUA, a Canadà, a Austràlia i a Europa, i que a Espanya està en procés d'autorització i comercialització. El fàrmac, el principi actiu del qual rep el nom de dolutegravir, actua bloquejant la replicació del VIH en evitar la integració de l'ADN viral en el material genètic de les cèl·lules immunitàries humanes diana, i pertany a la família dels fàrmacs coneguts com a inhibidors de la integrasa. A Espanya, també han participat investigadors dels hospitals Virgen del Rocío, Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge i Hospital 12 de Octubre.

Resultats recents ja han demostrat que el dolutegravir és superior a altres fàrmacs que actuen mitjançant altres mecanismes i que la seva tolerància, seguretat i eficàcia és similar a la d'altres fàrmacs que actuen mitjançant el mateix mecanisme. El nou estudi demostra que en els pacients que comencen tractament per primera vegada, aquest fàrmac presenta importants avantatges ja que no s'ha observat, fins al moment, l'aparició de resistències, que és un dels grans problemes a què s’exposen els pacients quan el VIH desenvolupa mutacions que el fan resistent als fàrmacs.

Segons el director d’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, que és el primer autor de l'article que es publicarà demà, “l'estudi impactarà en la pràctica clínica, posicionant els inhibidors de la integrasa com la primera línia de tractament, i ha estat possible gràcies a la col·laboració de persones que viuen amb el VIH i de professionals sanitaris de tres continents”.

 

Els tractaments contra el VIH
Actualment, els tractaments antiretrovirals que es recomanen als pacients inclouen, almenys, tres fàrmacs de dues famílies diferents, és a dir, que actuen bloquejant el cicle d'infecció mitjançant mecanismes diferents. En el cas dels pacients que han d'iniciar tractament antiretroviral per primera vegada, el més habitual és que se'ls recomani l'ús de dos fàrmacs que bloquegin el cicle d'infecció en el moment en què el material genètic viral passa d'estar en forma d’ARN a ADN. La molècula que facilita aquesta transformació és un enzim anomenat retrotranscriptasa (RT), i els fàrmacs que la bloquegen ho fan mitjançant dos mecanismes diferents. En funció de si el fàrmac bloqueja la formació de la cadena d’ADN incorporant una nova molècula de l'ADN anomenada nucleòsid, que evita que la seva formació continuï, o si es tracta d'un fàrmac que actua sobre l'enzim, el fàrmac és conegut com a inhibidor de la retrotranscriptasa anàleg de nucleòsid o no anàleg de nucleòsid, respectivament.

Els fàrmacs que se solen recomanar als pacients que comencen tractament per primera vegada són habitualment dos inhibidors de l’RT anàlegs de nucleòsid, més un tercer fàrmac que acostuma a ser una de les següents tres opcions: o bé un inhibidor de l’RT no anàleg de nucleòsid, com per exemple efavirenz, o bé un inhibidor de l'enzim encarregat de sintetitzar les proteïnes virals, com per exemple el darunavir, o bé un inhibidor de la integrasa, com per exemple el raltegravir, que actua bloquejant l'enzim encarregat d'integrar el material genètic viral en el de la cèl·lula diana. Últimament, s'ha incorporat també un nou inhibidor de la integrasa anomenat elvitegravir, que necessita ser potenciat amb un altre fàrmac, del qual es desconeixen encara les possibles interaccions que pot causar amb altres medicaments.

Un avenç per als pacients que comencen tractament
Estudis anteriors han comparat dolutegravir amb altres tractaments en pacients que comencen a prendre antiretrovirals per primera vegada. Els resultats demostren que aquest fàrmac, que es pren una vegada al dia en els pacients que no han tingut mai fracassos terapèutics, és més eficaç que altres fàrmacs de la família dels inhibidors de l’RT no anàlegs. En concret, els estudis concluouen que el dolutegravir és més eficaç que l'inhibidor de l’RT no anàleg de nucleòsid efavirenz. També s’ha demostrat que presenta una tolerància, seguretat i eficàcia similar al fàrmac raltegravir pres dues vegades al dia, que actua amb el mateix mecanisme: inhibint la integrasa. No obstant això, quan es va comparar amb aquest últim fàrmac, es va observar que amb el dolutegravir no es va desenvolupar cap resistència, mentre que en pacients que prenen per primera vegada altres fàrmacs que actuen mitjançant el mateix mecanisme com el raltegravir o elvitegravir, es coneix que és habitual el desenvolupament de resistències.

L'estudi que es presenta a The Lancet, i que es coneix amb el nom de Flamingo, ha comparat l'eficàcia, seguretat i tolerància del dolutegravir amb el fàrmac inhibidor de la proteasa més utilitzat, el darunavir. Els resultats demostren que dolutegravir pres una vegada al dia també és superior al darunavir a causa d'una millor tolerància i a una major eficàcia en els pacients que inicien per primera vegada tractament antiretroviral i tenen una elevada quantitat de virus en la seva sang. A l’estudi també es va observar que no van aparèixer resistències. Amb tot això es conclou que a partir d’ara per a aquests pacients els inhibidors de la integrasa es posicionen com els fàrmacs més recomanables com a tercer fàrmac a combinar amb els inhibidors de la RT.

En l'estudi Flamingo han participat 484 pacients de 64 centres de recerca d'Europa, EUA, Xile i Puerto Rico. Espanya va ser el segon país, per darrere dels EUA, que més pacients va incloure en l'estudi.

 

Referència de l'article:

 

Dr Bonaventura Clotet MD, Prof Judith Feinberg MD, Prof Jan van Lunzen MD, Marie-Aude Khuong-Josses MD, Andrea Antinori MD, Irina Dumitru MD, Prof Vadim Pokrovskiy MD, Jan Fehr MD, Roberto Ortiz MD, Prof Michael Saag MD, Julia Harris MA, Clare Brennan DPT, Tamio Fujiwara PhD, Sherene Min MD, on behalf of the ING114915 Study Team, Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 48 week results from the randomised open-label phase 3b study. The Lancet (2014) doi:10.1016/S0140-6736(14)60084-2

 

Article

 

Per saber més, consulteu el nostre portal IrsiCaixa Divulgació:

 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: