Skip to main content
Close
Elisabet Garcia

Elisabet García Rodríguez

Tècnic/a de laboratori
Grup de recerca
Equip
Biografia

Elisabet García va estudiar formació professional de Tècnic Especialista de Laboratori. Després d’acabar els seus estudis, va entrar a formar part del Departament de Bioquímica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Posteriorment va arribar a IrsiCaixa, on ha treballat amb diversos grups: Processament de Mostres, Servei de Seqüenciació, el grup de Virologia Cel·lular i, actualment, el grup de Virologia Tissular.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: