Skip to main content
Close

El test ràpid d’antígens detecta el SARS-CoV-2 fins i tot en persones asimptomàtiques

whatsapp_image_2020-11-06_at_12.33.39.jpeg

L’estudi, que compta amb la participació d’IrsiCaixa, afirma que el test ràpid d’antígens és particularment efectiu en mostres amb càrregues virals elevades, que són precisament les que estan associades a una alta transmissibilitat

Els tests ràpids d’antígens, Panbio COVID-19 Ag-RDT, tenen una alta eficàcia a l’hora de detectar la presència del virus SARS-CoV-2 tant en persones simptomàtiques com asimptomàtiques. Així ho confirma un estudi liderat per l’investigador de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, Oriol Mitjà, i que compta amb la participació de personal investigador d’IrsiCaixa i el finançament de la iniciativa #JoEmCorono.  Aquest descobriment posa de manifest el potencial dels tests d’antigen per controlar la transmissió del virus, ja que permet detectar amb gran fiabilitat quines persones són contagioses i frenar la disseminació del virus.

L’estudi ha avaluat el funcionament clínic i analític del test ràpid de la marca comercial Abbott i ha comparat els resultats amb les proves de referència PCR. Actualment, la PCR presenta inconvenients evidents com a eina de control epidemiològic, entre els quals destaquen la necessitat d’un laboratori, el seu alt cost econòmic i un temps massa llarg entre la presa de les mostres i el processament dels resultats.

 

Una sensibilitat i especificitat superior al 90% en les persones simptomàtiques

Durant l’assaig, el personal investigador ha processat gairebé 1500 mostres nasofaríngees congelades, a les que prèviament se’ls hi havia fet una prova PCR. Després de comparar els resultats obtinguts a partir de la prova PCR i el test d’antígens, es pot confirmar que la sensibilitat dels test ràpids, és a dir, la capacitat de detectar casos positius, és més alta en les persones simptomàtiques (92,6%) i els seus contactes (94,2%), i més baixa entre els individus asimptomàtics (79,5%). A més a més, els tests ràpids han demostrat una especificitat –capacitat de detectar casos negatius– del 98,9%.Pel que fa al temps d’espera per l’obtenció de resultats, que en el cas d’una prova PCR es pot allargar fins a hores, en el cas dels tests ràpids avaluats es redueix als 15 minuts. Segons Oriol Mitjà, “els resultats d’aquest estudi permeten afirmar que els tests ràpids són eines útils per comprovar la presència del virus en la població i, per tant, es poden fer servir per reduir la transmissió de la COVID-19 en la comunitat. A més, presenten avantatges importants com ara el seu preu més reduït i la facilitat d’ús”.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: