Patronat Irsicaixa

Patronat Irsicaixa

* A 14 de febrer de 2022

 

President

Hble. Sr. Josep Maria Argimón Pallàs
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya


Vicepresident

Sr. Josep Vilarasau i Salat
Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)


Secretària

Sra. Marta Casals i Virosque
Designada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

 

Vocals

Sr. Jordi Barretina i Ginesta
Designat pel Departament de Salut

Sra. Carmen Cabezas Peña
Designada pel Departament de Salut

Sr. Jordi Casabona i Barbarà
Designat pel Departament de Salut

Sr. Àngel Font Vidal
Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia
Subdirectora General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats

Sr. Jaume Lanaspa i Gatnau
Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sra. Montserrat Llavayol i Giralt
Designada pel Departament de Salut

Sra. Montserrat Pinyol i Pina
Designada pel Patronat de la Fundació Lluita contra la Sida

Sra. Esther Planas i Herrera
Designada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sra. Aina Plaza Tesías
Designada pel Departament de Salut

Sra. Anna Veiga i Lluch
Designada pel Patronat de la Fundació Lluita contra la Sida

Sr. Antoni Vila i Bertrán
Designat per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: