Variabilitat Genètica i Fenotípica del VIH i el VHC

VARIABILITAT GENèTICA I FENOTíPICA DEL VIH I EL VHC

Investigador Principal: Miguel Ángel Martínez

Presentació

Els interessos de recerca del nostre grup se centren en comprendre els mecanismes moleculars implicats en la patogènesi dels virus humans. En les darreres dues dècades, hem estat estudiant com la variabilitat genètica del VIH-1 i del VHC ha influït en la patogènesi viral, la immunogenicitat i la resposta a la teràpia antiviral. Recentment, hem explorat com les mutacions sinònimes dels codons afecten l'expressió de la proteïna del VIH-1 i la capacitat de replicació del virus. Els biaixos de codons o parells de codons i les freqüències de dinucleòtids de l'ARN del VIH-1 (per exemple, CpG/UpA) afecten a la resposta innata de l'hoste, la latència del virus i la patogènesi. En relació amb el nostre treball amb el VHC, estem quantificant els nivells de microARNs (miARNs) circulants en plasma com a biomarcadors de la progressió de la malaltia hepàtica en pacients infectats pel VIH-1 i/o el VHC. Es preveu que els miARNs regulen més de la meitat del transcriptoma humà. La manca de biomarcadors disponibles per diagnosticar i predir les diferents etapes de la malaltia hepàtica (per exemple, NAFLD i NASH) és actualment un dels principals reptes als que s'enfronten els clínics. Finalment, hem plantejat la hipòtesi que els miRNA circulants poden ser biomarcadors de la infecció per SARS-CoV-2 i de la posterior manifestació i progressió de la COVID-19.

 

Paraules clau: Virus, VIH, VHC, Evolució
Investigador Principal

Miguel Ángel Martínez

...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: