Skip to main content
Close
Toni Navarro

Toni Navarro Alcaraz

Gestor/a de projectes
Equip
Biografia

Toni Navarro és llicenciat en Nutrició Humana per la Universitat de Barcelona i MSc en Nutrició i Metabolisme per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera professional com a investigador, participant en diversos projectes i assaigs clínics al camp del VIH i trastorns del metabolisme i inflamació subclínica sota la supervisió del Dr. Daniel Podzamczer. Ha desenvolupat tots els rols implicats en la investigació clínica, centrant-se en la part de gestió des del 2014. Des de llavors, ha posat en marxa i gestionat diversos projectes de recerca i assaigs unicèntrics i multicèntrics, participant activament en la gestió d'estudis clínics de la Xarxa Espanyola de Recerca de la Sida.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: