Pla d'Acció HRS4R

Pla d'Acció HRS4R

El mes de maig de 2017, IrsiCaixa va signar la declaració de compromís amb els principis de la Carta i Codi, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de treball, fent de la institució un lloc més atractiu per desenvolupar una investigació d'excel·lència. Així, IrsiCaixa va expressar el seu interès en el marc de l'estratègia HRS4R com a eina d'autoavaluació dels actuals departaments i serveis d'IrsiCaixa a l'àrea de Recursos Humans. L'aplicació de la Carta i Codi fan que la institució sigui més atractiva per als investigadors que busquen un nou lloc on realitzar el seu projecte de recerca.

Des del mes d’agost de 2018, IrsiCaixa compta amb el reconeixement oficial d'Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació atorgat per la Comissió Europea.

La Comissió Europea concedeix el premi a l'Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació a través d'EURAXESS, una iniciativa paneuropea que proporciona informació i serveis de suport als investigadors professionals. Recolzada per la Unió Europea i els seus Estats membres, dona suport a la mobilitat dels investigadors i el desenvolupament de les seves carreres, al mateix temps que millora la col·laboració científica entre Europa i el món.

Aquest premi reflecteix el compromís d'IrsiCaixa de millorar contínuament les seves polítiques de Recursos Humans, en sintonia amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, en particular el compromís d'aconseguir procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

 

Pla d’Acció del HRS4R 2018-2023

Amb l'objectiu d'oferir un entorn de treball acollidor, encoratjador i estimulant, IrsiCaixa va desenvolupar una anàlisi de mancances per definir les condicions que es poden millorar com a centre de recerca d'excel·lència. Aquesta autoavaluació i el corresponent pla d'acció es van desenvolupar en un procés inclusiu i obert en el qual va participar un Grup de Treball intern (vegeu la foto de baix). Això ajudarà a IrsiCaixa a assolir el seu objectiu i la seva missió, a aportar solucions innovadores que garanteixin les condicions més favorables possibles per al desenvolupament d'una carrera científica i a aconseguir un entorn de treball que promogui la igualtat d'oportunitats, la integritat ètica i la conciliació de la vida laboral i personal.

 

img_3238_apaisada.jpg

 

Accions a Mig Termini del HRS4R

IrsiCaixa està treballant en el seguiment del Pla d’Acció per a la correcta aplicació de l’Estratègia HRS4R a la institució.

L’establiment d’una Política de Contractació d’Investigadors Oberta, Transparent i basada en el Mèrit (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researcher, OTM-R) és un element clau de l’estratègia HRS4R. IrsiCaixa ha desenvolupat una Política de Reclutament de Personal basada en els principis de l’OTM-R.

 

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: