Skip to main content
Close
Miguel Angel Martinez

Miguel Ángel Martínez de la Sierra

Investigador/a principal
Equip
Biografia

Miguel Ángel Martínez és autor de 135 articles de recerca revisats per parells que figuren a PubMed i de tres patents mundials. És autor de dotze capítols de llibres i va ser editor convidat de RNA Interference and Virus, Current Innovations and Future Trends (Caister Academic Press, Norfolk (Regne Unit), 2010). També ha dirigit deu tesis doctorals. La majoria de publicacions de recerca han estat relacionades amb el VIH i el VHC.

Actualment és editor a Antimicrobial Agents and Chemotherapy (publicat per la Societat Americana de Microbiologia), Frontiers in Microbiology i Viruses, i membre del consell editorial a Antiviral Research (publicació oficial de la Societat Internacional de Recerca Antiviral).

Sent cap de la secció de Virologia de la Societat Catalana de Biologia, adscrita a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), durant més d'una dècada, el 2006 la Societat Internacional de la SIDA el va reconèixer com l'autor més citat en articles de ciència bàsica publicats a la revista AIDS

 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: