InSPIRES

InSPIRES

Projecte InSPIRES: Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science

El projecte InSPIRES reuneix professionals i experts de dins i fora d’Europa per co-dissenyar, pilotar i implementar  models innovadors de projectes de recerca participatius a través dels anomenats Science Shops (SS). Els models de SS que InSPIRES promou integren la Recerca i la Innovació Responsables (RRI), la Ciència Oberta (OSc) i l’avaluació d’impacte com a part del seu ADN per tal d’obrir el procés de recerca de manera més estratègica a la societat civil i a altres parts interessades. Concentrant la major part dels seus esforços en Recerca i innovació en el sector sanitari, amb un fort enfocament en els determinants ambientals i socials i amb una atenció especial a la paritat de gènere i grups vulnerables (dones, gent gran, adolescents, migrants i refugiats), InSPIRES aporta Science Cafés i altres iniciatives de participació pública en els seus models juntament amb un enfocament internacional “glocal”, per promoure una investigació i la innovació participativa basades en una comunitat més inclusives, i adaptades i rellevants al context.

Objectius del projecte InSPIRES

L’objectiu principal del projecte InSPIRES és construir una cooperació efectiva entre la ciència i la societat donant suport al creixement dels SS i permetent l’expansió de la investigació i la innovació participativa responsable a dins i fora d’Europa, per tal d’afrontar els reptes socials clau que afecten la població.

Per assolir aquest objectiu principal, el projecte proposa els següents objectius:

  • Co-crear, pilotar, millorar i implementar un conjunt de models innovadors de Science Shop 2.0 alineats amb els requisits d’RRI, OSc i d’avaluació d’impacte, que s’adapten als sectors culturals, de salut i medi ambient, i que estan centrats en tècniques innovadores i participatives per involucrar sistemàticament la societat civil i altres actors clau d’RRI en recerca i innovació.
  • Establir noves estructures de Science Shop i reforçar els Science Shop científics existents dins i fora d’Europa mitjançant un programa de formació i aprenentatge mutu al voltant dels models i eines desenvolupats.
  • Contribuir al debat europeu sobre la interacció entre ciència i societat per a la investigació i la innovació, mitjançant l’avaluació d’impacte comparativa de les iniciatives InSPIRES i de revisions exhaustives de les bones pràctiques existents.
  • Difondre àmpliament aquests models i promoure aliances estratègiques internacionals mitjançant la implementació de projectes transdisciplinaris i transnacionals de Science Shops, l'establiment de xarxes espanyoles i italianes de Science Shops i mitjançant l'impacte en les polítiques.

Quin paper té el Living Lab de Salut?

Líders del WP4: Implementació, monitoratge i ampliació  del models de Science Shop tradicionals i 2.0

El Living Lab de Salut d’IrsiCaixa està a càrrec del work package (WP) 4 del projecte InSPIRES. L’objectiu és coordinar la implementació d’estructures i projectes de SS i donar suport mitjançant un programa de mentoria personalitzat a les noves estructures de Science Shop i promoure la cooperació internacional.

Es duen a terme les següents tasques, on el Living Lab hi té un paper clau:

  • Proporcionar un programa de mentoria per a la creació de noves estructures de SS, i consolidar els Hubs regionals d'iniciatives de SS. Entre altres iniciatives, es duen a terme sessions de mentoria entre els partners del consorci així com amb experts externs, i també s’organitzen webinars oberts al públic que tracten temàtiques relacionades amb els Science Shops, RRI, recerca participativa i Open Science. Es poden consultar els webinars aquí.
  • Coordinar la implementació de 78 projectes SS, alineats amb RRI, Open Science i l’avaluació d’impacte, en estructures de SS noves i existents.
  • Coordinar la implentació 4 projectes transdisciplinaris i transnacionals per respondre de forma “glocal” als grans reptes de la societat i facilitar l’intercanvi d’estudiants internacionalment.
  • Organitzar una convocatòria internacional per difondre les bones pràctiques d’InSPIRES i implementar 6 projectes transdisciplnars i transnacionals de SS.

 

Projecte Co-ResponSA(S)bilitat

En el marc del projecte europeu InSPIRES, el Living Lab de Salut ha promogut l’establiment d’una Plataforma Transformadora multi-actor amb un enfocament sistèmic i d’RRI, anomenada Co-ResponSA(S)bilitat​. Aquesta focalitza el seu treball en el repte de fomentar la promoció de la Salut-Afectivo-Sexual.

 

Més informació

Trobareu més informació sobre el projecte Co-ResponSA(S)bilitat​ i les seves actuacions en aquest enllaç.

Per rebre informació més detallada sobre la plataforma del projecte Co-ResponSA(S)bilitat​ o el projecte InSPIRES, o per formar part de la Comunitat de Pràctica, escriviu un correu a LivingLab@irsicaixa.es o visiteu la pàgina web del projecte.

InSPIRES ha rebut finançament del programa de R&I Horizon 2020 de la Unió Europea amb el Conveni no. 741677. 

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: