FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030

Millorar els sistemes alimentaris mitjançant la recerca i la innovació

Per donar suport a la Comissió Europea en el desenvolupament i la implementació del marc normatiu FOOD 2030 (EU Research & Innovation (R&I) policy framework for Food and Nutrition Security in Europe) i el seu pla d'acció, el projecte FIT4FOOD2030 té com a objectiu transformar el sistema de Recerca i Innovació (R&I), proporcionant una xarxa i instruments per a la millora del sistema alimentari que integri un enfocament sistèmic de Recerca i Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès) i d’Open Science (OSc). Es pretén establir una plataforma sostenible que mobilitzi una gran varietat de grups d'interès a nivell de ciutats, regions, països i Europa.

El sistema d’R&I té un paper clau a l'hora de proporcionar solucions als reptes actuals. És per aquest motiu que l’estratègia política FOOD2030, basada en part en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs) de les Nacions Unides, posa de manifest que l’R&I són l’eina pel canvi transformatiu del sistema alimentari, cap a un sistema més sostenible, responsable, divers, competitiu, inclusiu i amb major resiliència al canvi. Aquesta transformació s’assolirà amb l’enfocament sistèmic i d’RRI que per tant propiciarà que la R&I actuals o del futur tinguin un major impacte social.  

Objectius

L'objectiu general de FIT4FOOD2030 és establir una plataforma multi-actor sostenible anomenada Plataforma FOOD2030, que donarà suport a la Comissió Europea (CE) per desenvolupar i implementar el marc normatiu FOOD 2030 i el seu pla d'acció. Per aconseguir la transformació del sistema d’R&I, aquesta plataforma tindrà el caràcter de xarxa transformadora i alhora facilitarà informació i processos d’aprenentatge entre actors. 

Aquesta plataforma està formada per tres estructures interconnectades:

  • Un "Think Tank" que actua com a vincle entre la Comissió i els Estats membres.
  • Els "Policy Labs", que tenen la finalitat d’alinear polítiques i programes públics i privats.
  • Els "City Labs", que són els encarregats de crear les xarxes transformadores amb enfocament sistèmic i d’RRI i de facilitar l’aprenentatge entre els actors que puguin estar implicats en les decisions al voltant de l’R&I.

Aquestes estructures interactuen regularment, intercanviant informació (per exemple sobre tendències del sistema alimentari, marcs normatius de l’R&I, bones pràctiques o línies d’R&I disruptives) i planificar i executar accions de suport al marc normatiu FOOD2030.

Quin paper té el Living Lab de Salut?

El Living Lab de Salut actua a nivell de City Lab i s’ha centrat en la creació d’una Xarxa Transformadora multi-actor amb un enfocament sistèmic i d’RRI, anomenada Fit4Food Catalonia. Aquesta Xarxa focalitza el seu treball en el repte de “Fomentar una Alimentació Saludable i Sostenible” per ajudar a resoldre problemes complexos i persistents com la creixent incidència de les malalties no transmissibles o la malnutrició, entre d'altres. Amb aquesta fita, es pretén:

  • Estimular la millora de processos, productes, polítiques i serveis perquè es desenvolupin de manera més oberta i inclusiva, i responguin millor a les necessitats dels diferents actors socials.
  • Fomentar la integració de coneixement entre diferents disciplines acadèmiques i d’altres actors incloent la ciutadania i els provinents de diferents etapes de la cadena de valor.
  • Identificar necessitats no cobertes i optimitzar agendes per assegurar que inclouen actuacions i projectes de recerca i innovació d’alt impacte i que compten amb un ampli consens.
  • Treballar a nivell local i regional, i en coordinació amb entitats que actuen a nivell nacional i europeu incloent la Comissió Europea - donant suport a l’estratègia FOOD 2030.

Per assolir aquests objectius, durant el mes de setembre de 2018 es va celebrar a CosmoCaixa i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya el 1r Cicle de Tallers Fit4Food Catalonia. La finalitat dels 4 tallers multiactor que es van organitzar va ser l’elaboració d’una Agenda de R&I en Alimentació Saludable i Sostenible que ajudi a definir futures polítiques per a la transformació del sistema d'R&I.

Sota el repte d’Alimentació Saludable i Sostenible, aquesta agenda incorpora diferents missions, programes de R&I per a cada missió, visions compartides pels participants, exemples de línies de R&I per a cada programa i informació complementària provinent del consorci del projecte.

Hi van participar al voltant de 60 professionals relacionats amb l’alimentació provinents de la comunitat científica, de la indústria, de la comunitat educativa i de les organitzacions de la societat civil, juntament amb decisors de polítiques.

Per continuar amb aquesta primera fase, durant el 2019, el Living Lab de Salut organitzarà una reunió de diàleg per prioritzar les missions a treballar i iniciarà el 2n Cicle de Tallers Fit4Food Catalonia. Durant aquest cicle, els participants identificaran oportunitats de projectes de recerca i innovació a implementar per poder assolir les missions de l’Agenda, alhora que s’ analitzaran les competències necessàries per a la transformació del sistema i es desenvoluparan intervencions educatives per fomentar aquesta transició.

Més informació

Per rebre informació més detallada, escriviu un correu a rmalagrida@irsicaixa.es o visiteu la pàgina web del projecte: https://fit4food2030.eu/

FIT4FOOD2030 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement no. 774088.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: