FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030

FIT4FOOD 2030: Millorar el sistema alimentari mitjançant la recerca i la innovació

Durant les darreres dècades, a Europa i a Catalunya hem pogut gaudir de grans avenços que han millorat els sistemes alimentaris. No obstant, en l’actualitat, ens trobem davant de múltiples reptes al voltant de l’alimentació, alguns dels quals presenten riscs per a la salut humana i planetària, com ara els canvis en els hàbits alimentaris deguts als nous estils de vida, l’obesitat i les desigualtats en salut, la baixa alfabetització alimentària, la degradació mediambiental i el canvi climàtic, l’augment de la demanda global d’aliments, l’escassetat de recursos naturals i el malbaratament d’aliments, entre d’altres. Aquests reptes són complexos i persistents, estan interconnectats i representen una àrea de creixent atenció i preocupació.

Per fer-hi front, cada vegada hi ha un major consens en que és necessària una urgent transformació del sistema alimentari en la seva totalitat cap a models més sostenibles, resilients, responsables, diversos, competitius i inclusius que afrontin aquests reptes de manera holística, integral i col·laborativa amb enfocaments sistèmics i inspirats en la Recerca i la Innovació Responsables (RRI) i l’Open Science (Osc), en el que el sistema de Recerca i Innovació (R&I) són l’eina clau pel canvi transformatiu. Per fer-ho possible, cal dissenyar i facilitar processos de reflexió sistèmica en què participin múltiples actors socials i així es puguin tenir millor en compte les diferents disciplines i perspectives per dissenyar estratègies, plans d’acció i solucions compartides de més alt impacte social per als reptes actuals.

Com a resposta a aquests reptes i així facilitar el canvi transformatiu del sistema alimentari, s’impulsa l’estratègia política de la Comissió Europea FOOD 2030 (EU Research & Innovation policy framework for Food and Nutrition Security in Europe), basada en part en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs) de les Nacions Unides.

Amb l’objectiu de donar suport en el desenvolupament i la implementació d’aquest marc normatiu, s’inicia l’any 2018 el projecte FIT4FOOD2030.

Objectius del projecte FIT4FOOD 2030

L'objectiu del projecte és transformar el sistema d’R&I proporcionant una xarxa i instruments per a la millora del sistema alimentari que integri un enfocament sistèmic, d’RRI i d’OSc. Es pretén establir una plataforma multi-actor sostenible anomenada Plataforma FOOD2030, que mobilitzarà una gran varietat de grups d'interès a nivell de ciutats, regions, països i Europa per donar suport al marc normatiu FOOD 2030 i el seu pla d'acció.

Aquesta plataforma està formada per tres estructures interconnectades:

  • Un "Think Tank" que actua com a vincle entre la Comissió i els Estats membres.
  • Els "Policy Labs", que tenen la finalitat d’alinear polítiques i programes públics i privats.
  • Els "City Labs", que són els encarregats de crear les xarxes transformadores amb enfocament sistèmic i d’RRI i de facilitar l’aprenentatge entre els actors que puguin estar implicats en les decisions al voltant de l’R&I.

Aquestes estructures interactuen regularment, intercanviant informació i planificant i executant accions de suport a FOOD2030.

Quin paper té el Living Lab de Salut?

El Living Lab de Salut actua a nivell de City Lab i s’ha centrat en la creació d’una Plataforma Transformadora multi-actor amb un enfocament sistèmic i d’RRI, anomenada Fit4Food Bcn. Aquesta Xarxa focalitza el seu treball en el repte de fomentar una Alimentació Saludable i Sostenible, especialment en la transició del model de promoció de Dietes Saludables i Sostenibles.

Més informació

Trobareu més informació sobre Fit4Food Bcn i les seves actuacions en aquest enllaç. Podeu consultar la presentació del procés que estem duent a terme des del Living Lab a la web del projecte Fit4Food2030.

Per rebre informació més detallada sobre la Plataforma o el projecte FIT4FOOD 2030, o per formar part de les Comunitats de Pràctica, escriviu un correu a LivingLab@irsicaixa.es i/o visiteu la pàgina web del projectehttps://fit4food2030.eu/

 

FIT4FOOD2030 ha rebut finançament del programa de R&I Horizon 2020 de la Unió Europea amb el Conveni no. 774088. 

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: