Co-ResponsaVIHlitat

Co-ResponsaVIHlitat

En què consisteix?

Co-ResponsaVIHlitat és un programa pilot de governança de la prevenció del VIH i d'altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITSs) que té com a finalitat contribuir a transformar el sistema de Recerca i Innovació (R&I) per fer-lo més obert, inclusiu i transdisciplinari, en línia amb el que la Comissió Europea promou dins el paraigües de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès) i la Open Science & Open Innovation. El projecte té un enfocament interdisciplinari i transdisciplinari, és a dir, integra un ampli ventall de disciplines acadèmiques i de coneixement no acadèmic basat en l'experiència, representat per més de 660 actors socials interessats en la temàtica. Es duu a terme durant els anys 2016 i 2018 sota la coordinació del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i en el marc dels projectes Xplore Health, EnRRICH, i INSPIRES comptant amb la col·laboració de la VU University of Amsterdam, que està implementant un procés similar en paral·lel.

Quins objectius persegueix?

Un dels objectius principals és incrementar l’impacte social de l’R&I mitjançant una millora de la seva governança, que integri processos de reflexió a nivell sistèmic, co-creació i generació de sinergies entre diferents actors socials. D’entre d’altres resultats, aquests processos s’enfoquen a la identificació de necessitats d’R&I no cobertes, a fomentar una millor relació entre recerca i implementació i a co-definir problemes i co-crear solucions menys compartimentalitzades i més efectives. Aquests processos també faciliten l’aprenentatge i l’apoderament dels diferents actors amb coneixement de les diferents línies d’R&I i de les necessitats i expectatives dels diferents actors, i amb competències relacionades amb l’RRI com ara comunicació, la co-creació i la deliberació entorn del procés d’R&I i dels aspectes ètics, legals i socials relacionats. Tot això també contribueix a legitimar la recerca i a fomentar la cultura d’innovació.

Quins actors hi participen?

Co-ResponsaVIHlitat compta amb la col·laboració dels següents actors:

El projecte s’estructura en tres fases diferenciades:

  1. 1. La co-definició d’una Agenda de R&I en Prevenció del VIH i d’altres ITSs
  2.  
  3. 2. La implementació de les prioritats de l’Agenda mitjançant assessorament i formació als diferents actors que lideren els projectes. En alguns casos en què les prioritats no estan cobertes, es fomenta l’inici de nous projectes amb estudiants de màster seguint la metodologia dels Science Shops.
  4.  
  5. 3. La reflexió i avaluació dels processos per enriquir els programes d’R&I i re-definir la continuïtat de les línies prioritàries, i avançar així cap al canvi transformatiu del sistema d’R&I i cap a la implementació de nous processos d’R&I, alguns amb advocacy en coalició.

El procés és cíclic i iteratiu, i inclou recerca, innovació, reflexió i acció.

La primera fase s’ha desenvolupat durant el curs 2016-17 i ha contemplat la co-definició d’una Agenda de R&I en Prevenció del VIH i d’altres ITSs que recull les línies d’R&I prioritàries pels diferents actors socials. Durant aquesta fase, s’ha consensuat el pla de treball, s’ha format a la comunitat educativa de secundària sobre la temàtica i se l’ha convidat a participar en un total de 16 tallers i a compartir els resultats en un congrés final a CosmoCaixa, amb la col·laboració dels projectes Xplore Health i EnRRICH. Per altra banda, també s’han organitzat workshops amb diferents actors socials, com ara experts provinents de diferents disciplines científiques, professionals assistencials, gestors de polítiques públiques, experts d’entitats de la societat civil i estudiants de màster amb la col·laboració del projecte InSPIRES.

En la segona fase s’han implementat algunes de les prioritats de l’Agenda de manera més oberta i inclusiva i a nivell transdisciplinari (estigma, educació afectivo-sexual i accés a la prova del VIH i altres ITSs). S’ha treballat amb grups de recerca en col·laboració amb diferents actors socials i s’ha facilitat assessorament i formació en RRI. Els projectes s’han presentat de nou en un congrés final a CosmoCaixa comptant amb la col·laboració dels projectes InSPIRES i Xplore Health.

En la tercera fase actualment s’està duent a terme un procés de reflexió i avaluació amb els diferents actors socials per co-definir les properes etapes.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: