Co-ResponSA(S)bilitat

Co-ResponSA(S)bilitat

En què consisteix?

Co-ResponSA(S)bilitat és una plataforma multi-actor impulsada pel Living Lab de Salut en el marc dels projectes europeus Xplore Health, EnRRICH, i InSPIRES i que des de 2019 compta també amb la col·laboració del Barcelona CaixaResearch Living Lab. Té com a objectius fomentar la transició del model de Promoció de la Salut Afectivo-Sexual perquè sigui més sistèmic i transdisciplinari, i promoure canvis en el sistema de R&I inspirats pel moviment de promoció de la “Recerca i la Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès).

Quins objectius persegueix?

El projecte Co-ResponSA(S)bilitat promou la transició del model de promoció de la Salut Afectivo-Sexual perquè sigui més sistèmic i col·laboratiu, mitjançant Comunitats de Pràctica multiactor que comparteixen estratègies col·lectives orientades a promoure canvis entorn a la promoció de la Salut Afectivo-Sexual, en paral·lel amb canvis en el sistema de recerca i innovació.

La finalitat és promoure innovació sistèmica que acceleri canvis d'hàbits cap a una sexualitat més saludable i afectiva, és a dir, plaent, segura i lliure de coaccions, discriminació, estigma o violència, acompanyats de canvis en l'entorn, amb solucions que permetin assolir un millor impacte en la millora de la salut i el benestar de la ciutadania -incloent la reducció de la incidència de malalties com el VIH i altres ITSs i de les desigualtats en salut- i en el desenvolupament sostenible a nivell social, econòmic, de salut i ambiental.

Quins actors hi participen?

Les Comunitats de Pràctica es dinamitzen a través de tallers iteratius, que han comptat amb professionals vinculats amb la Salut Afectivo-Sexual:

 • Àmbit de la salut: professionals dels serveis de salut com ara professionals assistencials o de salut pública.
 • Àmbit de les tecnologies, recerca i innovació: investigadors/es d’universitats i centres de recerca.
 • Àmbit educatiu: representats de l’educació formal (mestres, professors/es, associacions de famílies, etc) i de l’educació no formal (biblioteques, centres cívics, entitats de lleure, etc).
 • Àmbit de la comunicació: experts/es en comunicació i màrqueting.
 • Àmbit social i comunitari: representants d’entitats de la societat civil, associacions de pacients, treballadors socials, etc.
 • Àmbit econòmic: representants de la indústria, dels processos de distribució i comercialització, i agents que promouen la innovació i emprenedoria.
 • Àmbit institucional: representants de l’administració pública i d’organitzacions finançadores.

Fins el 2020, han participat més de 40 actors socials de més de 20 organitzacions diferents. Al 2021 es faran nous cicles de tallers on es preveu que participin més de 50 actors de 35 organitzacions diferents.

Pla Estratègic i d'Acció Col·lectiu

Les Comunitats de Pràctica compten amb una àmplia diversitat d’actors que estan avançant cap al desenvolupament d’un Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu per promoure canvis en la manera com promovem la salut afectivo-sexual. Els actors participen un procés dinàmic i iteratiu que s’ha desenvolupat mitjançant diversos cicles de tallers que han tingut lloc entre el 2016 i l’actualitat.

Podeu trobar més informació sobre una primera part del procés aquí.

Els tallers ens han permès desenvolupar coneixement sistèmic i posar a punt una metodologia innovadora que promou innovació sistèmica i col·laborativa.

La metodologia ens permet facilitar que diferents actors socials analitzin la complexitat dels problemes que ens dificulten l’impacte en la promoció de salut afectivo-sexual i defineixin una visió de futur. A partir d’aquesta diagnosi, es promouen processos d’ideació per co-definir un Pla  Estratègic i d’Acció Col·lectiu enfocat a la innovació sistèmica amb solucions d’impacte per promoure canvis en els àmbits de la governança col·laborativa, l’educació i la comunicació, i l’accés a mètodes preventius i diagnòstics, a serveis de salut i d’altres serveis.

Durant el curs acadèmic 2020-21 es facilitaran tallers per implementar aquesta metodologia que culminarà amb un Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu per a promoure canvis en la manera com promovent la salut afectivo-sexual. A continuació s’explorarà com promoure la seva implementació mitjançant un compromís col·lectiu Aquesta darrera etapa compta amb la col·laboració del projecte InSPIRES i del Barcelona CaixaResearch Living Lab.

 

Implementació de prioritats identificades durant el procés

Durant els anys 2017-19 es van implementar projectes de recerca focalitzats ens les prioritats de recerca identificades durant un primer cicle de tallers.

La majoria dels projectes giren entorn del VIH donat que durant aquest primer cicle el projecte estava focalitzat en la prevenció del VIH i altres ITs. Fruit de les aportacions dels participants, el projecte va canviar el seu focus cap a un enfocament més salutogènic que patogènic, pel que en comptes de focalitzar-se en la prevenció del VIH i altres ITSs, el projecte va virar cap a la promoció de la Salut Afectivo-Sexual.

A continuació es llisten els projectes que es van implementar, que van seguir la metodologia de Science Shops que promou recerca oberta i inclusiva:

 • Accés a test diagnòstics del VIH entre la població adolescent de Catalunya: Més informació aquí.
 • Projecte de recerca participativa comunitària en col·laboració amb estudiants de secundària sobre l’estigma associat al VIH: Més informació aquí.
 • Desenvolupament d’una proposta integradora al currículum de secundària per a incorporar la salut afectivo-sexual en col·laboració amb estudiants de secundària. Més informació aquí.
 • Disseny d’una campanya de promoció del test de VIH en una xarxa social de sexe basada en l’anàlisi de les necessitats dels usuaris: Més informació aquí.
 • Les experiències i els valors dels actors socials implicats en el projecte Co-ResponSA(S)bilitat: Més informació aquí.

Alguns dels projectes es van presentar  en un congrés final a CosmoCaixa comptant amb la col·laboració dels projectes InSPIRES i Xplore Health. Podeu trobar més informació aquí.

 

Més informació

Per rebre informació més detallada sobre la plataforma del projecte Co-ResponSA(S)bilitat o el projecte InSPIRES, o per formar part de la Comunitat de Pràctica, escriviu un correu a LivingLab@irsicaixa.es o visiteu la pàgina web del projecte.

 

InSPIRES ha rebut finançament del programa de R&I Horizon 2020 de la Unió Europea amb el Conveni no. 741677. 

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: