Skip to main content
Close
julieta_carabelli_edited.jpg

Julieta Carabelli

Investigador/a postdoctoral
Grup de recerca
Equip
Biografia

Julieta Carabelli va treballar com a tècnica d’instal·lacions per a animals de laboratori a l'Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari (IDIM, Universidad de Buenos Aires, Argentina) i es va graduar en aquesta especialitat el 2005, a la Universidad de Buenos Aires. El 2010 es va llicenciar en Ciències Biològiques (Biologia Molecular i Genètica) amb Diploma d'Honor per la Universidad Maimónides (Argentina). Va realitzar el seu treball de final de carrera, titulat Paper de les mitocòndries en la malaltia del fetge gras: avaluació del contingut de l’ADN mitocondrial i l'expressió de gens que regulen la seva biogènesi, al laboratori d'Hepatologia Molecular de l'IDIM, sota la direcció de la Dra. Sookoian i el Dr. Pirola.

El 2011 va iniciar el Doctorat en Biologia Molecular i Biotecnologia a la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), gràcies a una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Va dur a terme la seva tesi, titulada Participació de Galectina-8 en la inducció de la resposta immune, al laboratori d'Immunologia Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Dr. Ugalde, sota la direcció del Dr. Campetella i la Dra. Tribulatti. Després de doctorar-se el 2016, va realitzar un post-doctorat en el mateix laboratori fins a mitjans del 2019. Va combinar la seva feina allà amb la docència universitària, la participació en esdeveniments de divulgació científica i la co-direcció de 2 treballs de final de carrera. També ha exercit com a tribunal de tesi en diverses ocasions.

A l'octubre del 2019, la Dra. Carabelli es va incorporar a IrsiCaixa per realitzar un post-doctorat al grup VIRIEVAC, dirigit per la Dra. García-Prado.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: