Pla d'Acció HRS4R

Pla d'Acció HRS4R

Des del 2018, IrsiCaixa disposa del reconeixement oficial per a l'Excel·lència en Recursos Humans en Investigació, atorgat per la Comissió Europea. El premi reflecteix el compromís d'IrsiCaixa de millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans, en línia amb la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. En particular, destaca el compromís de la institució per instaurar procediments justos i transparents de contractació i avaluació.

Al maig de 2017, IrsiCaixa va signar la declaració de compromís amb els principis de la Carta i el Codi, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de treball en recerca i fent que la institució esdevingui un lloc més atractiu per desenvolupar recerca d'excel·lència. D'aquesta manera, IrsiCaixa va expressar el seu interès en el marc de l'estratègia HRS4R com una eina per a l'autoavaluació dels departaments i serveis actuals d'IrsiCaixa en l'àrea de recursos humans. La implementació de la Carta i el Codi fa incrementar l'atractiu de la institució de cara als investigadors i investigadores que busquen una nova feina o lloc on desenvolupar el seu projecte de recerca.

La Comissió Europea atorga el premi a l'Excel·lència en Investigació de Recursos Humans a través d'EURAXESS, una iniciativa paneuropea que brinda informació i serveis de suport a investigadors professionals. Recolzat per la Unió Europea i els seus Estats membres, EURAXESS dóna suport a la mobilitat dels investigadors i el seu desenvolupament professional, alhora que millora la col·laboració científica entre Europa i el món.

IrsiCaixa ha adoptat un Pla d'Acció que permet a la institució complir amb la Visió de Recursos Humans i els Objectius Estratègics en Recursos Humans, d'acord amb els principis de la Carta Europea i el Codi.

IrsiCaixa està treballant en el seguiment del Plà d’Acció per la correcta implementació de l’estratègia HRS4R a la institució.

L’establiment d’una política de selecció oberta, transparent i basada en els mèrits de l’investigador (OTM-R de l’anglès Open, transparent and Merit-based Recruitment) és un element clau en l’estratègia HRS4R. IrsiCaixa ha elaborat una política de contractació de personal basada en aquests principis OTM-R.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: