Patogènesi del VIH

PATOGèNESI DEL VIH

Investigador Principal: José Esté

Presentació

L’activitat del nostre grup se centra en tres línies principals de recerca:

1. Identificació de nous cofactors cel·lulars de les infeccions víriques.
El treball al llarg dels últims anys s’ha centrat en l’estudi de dianes cel·lulars com a estratègia d’intervenció antiviral i la validació d’aquestes dianes en cohorts de pacients VIH+. Aquest treball ha permès construir una cartera de factors cel·lulars en diferent estat de desenvolupament, des de la identificació i validació de noves dianes fins al seguiment de medicaments aprovats per al tractament i la transferència de tecnologia mitjançant informes a l’empresa farmacèutica o el registre de patents.
El nostre laboratori ha enfocat el seu treball en l’estudi dels mecanismes de control i proliferació cel·lular associats a la capacitat replicativa del VIH-1, mitjançant la identificació de dianes que, a més d’actuar sobre factors de restricció viral, modulen el cicle cel·lular i la proliferació de cèl·lules susceptibles a la infecció.
Hem descobert que hi ha cèl·lules d’alguns pacients VIH+ que són capaces de reactivar la producció viral de manera espontània o responen de manera diferent a estímuls a la reactivació. Intentem definir els mecanismes que contribueixen a la proliferació cel·lular, el paper de la proliferació de cèl·lules en la perpetuació del reservori del virus infecciós, la relació entre el procés d’integració viral i proliferatiu i la possible aplicació d’un tractament que selectivament ataca les cèl·lules latents infectades i coadjuvant a l’eradicació del VIH de l’organisme infectat.

2. Estudi del mecanisme d’entrada viral i transferència entre cèl·lules.
El VIH requereix l’activació cel·lular i dels mecanismes de senyalització inter i intracel·lular per assegurar la seva replicació productiva i l’establiment de la infecció crònica. En el procés d’entrada, i particularment en la transmissió de cèl·lula a cèl·lula, diferents receptors juguen un paper rellevant, i citocines i quimiocines modulen la seva expressió a la superfície cel·lular i l’activació de la cèl·lula necessària per a la replicació viral. L’objectiu del nostre grup és aprofundir en el coneixement dels mecanismes d’interacció entre el VIH i la cèl·lula diana que comporten l’entrada del VIH a la cèl·lula i la continuació del procés de replicació viral.

3. Desenvolupament de nous antivirals.
Continuem la prestació del servei de cribratge i caracterització de l’activitat antiviral de nous compostos, fent èmfasi en el desenvolupament de compostos actius enfront de soques virals resistents a altres fàrmacs i en la validació de noves dianes terapèutiques basades en cofactors cel·lulars de la infecció viral.

Paraules clau: Patogènesi, Immunitat, Resposta antiviral, antivirals, resistències, cura
Investigador Principal

José Esté

El laboratori de José Esté se centra en l’estudi de cofactors associats a la infecció pel VIH-1, la seva relació amb la patogènesi de la sida i com aquesta informació permet desenvolupar noves estratègies terapèutiques. Doctor en Ciències Mèdiques per la Katholieke Universiteit...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Obra Social - Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Amb la col·laboració de: